Оновлено
2021-10-15
10:33

Обов’язкові компоненти ОНП «ПОЛІТОЛОГІЯ»

ОК 1.

Філософія та  методологія науки

ОК 2.

Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування

ОК 3.

Проектний менеджмент

ОК 4.

Обробка результатів експерименту

ОК 5.

Сучасні методологічні підходи у політологічних дослідженнях

ОК 6.

Педагогічна практика

Вибіркові компоненти ОНП «ПОЛІТОЛОГІЯ»

Вибір з переліку № 1 (аспірант обирає одну дисципліну)

ВБ 2.1.

Формування політичної науки: від історії ідей до сучасної інституціоналізації

ВБ 2.2.

Розвиток української суспільно-політичної думки

ВБ.2.3

Теорії, концепції та інструменти пізнання сучасної політичної науки

ВБ 2.4.

Інституціоналізм/неоінституціоналізм в сучасній політичній науці

ВБ 2.5.

Сучасні концепції та інструментарій дослідження міжнародних відносин

ВБ 2.6.

Сучасна система наукової інформації: наукометрія

ВБ 2.7.

Математичні методи політологічних досліджень

ВБ 2.8.

Неформальні політичні інститути

ВБ 2.9.

European Party Systems: Comparative Studies 

ВБ 2.10.

Теорія і практика прийняття політичних рішень

ВБ 2.11.

Суб’єкти та динаміка сучасних політичних конфліктів

ВБ 2.12.

Електоральна культура

ВБ 2.13.

Спостереження за виборами: інститути, процедури, процеси

ВБ 2.14.

Political communications in electoral processes in Ukraine

ВБ 2.15

PR-стратегії політичних акторів

ВБ 2.16

Менеджмент регіональних політичних процесів

ВБ 2.17

Регіональні політичні ідентичності в Україні: контексти, динаміка, перспективи

ВБ 2.18

Взаємодія політичних акторів у процесі децентралізації в Україні

ВБ 2.19

Національна та регіональна безпека

ВБ 2.20

Глобальні медіа у політичній комунікації

ВБ 2.21

ЮНЕСКО як суб’єкт міжнародних відносин

ВБ 2.22

Європейські інтеграційні та дезінтеграційні процеси

ВБ 2.23

Позиція сучасної України на міжнародній арені: вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на її формування

ВБ 2.24

Ethnopolitical Challenges to World Security: Modernity and Historical Retrospective

Вибір з переліку № 2 (аспірант обирає одну дисципліну)

ВБ 3.1.

Політичні інститути: функції та дисфункції

ВБ 3.2.

Регіональні політичні процеси в Україні: інституційний вимір

ВБ 3.3.

Моделі політичної участі

ВБ 3.4

Електоральна суб'єктність політичних партій

ВБ 3.5

Електоральні процеси в локальних спільнотах України

ВБ 3.6.

Комунікативні стратегії суб'єктів політики

ВБ 3.7

Інструменти та моделі зв’язків з громадськістю в політичному процесі

ВБ 3.8.

Політичні трансформації в країнах ЦСЄ

ВБ 3.9.

Інституційне забезпечення формування та реалізації генденрної політики в країнах ЦСЄ

ВБ 3.10.

Розвиток політичних інститутів Республіки Білорусь

ВБ 3.11.

Етнонаціональна політика в поліетнічних державах

ВБ 3.12.

Міжкультурна комунікація

ВБ 3.13

Динаміка європейських цінностей та орієнтацій в політичній культурі України

ВБ 3.14

Global Problems and International Relations

ВБ 3.15

Security issues of international relations system development

ВБ 3.16

Інформаційна безпека: правові та інституційні механізми

ВБ 3. 17

Націоналізм у сучасних політичних процесах

ВБ 3.18

Міжнародний тероризм: сучасні виклики та стратегії протидії

ВБ 3.19

Суспільно-політичні трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи по Другій світовій війні

ВБ 3.20

Світ в умовах поствестфальської трансформації та можливі зовнішньополітичні стратегії України на початку ХХІ століття 

ВБ 3.21

Європейська і євроатлантична орієнтація України: здобутки і проблеми

ВБ 3.22

Transformations of the U.S. and Canadian policy towards Ukraine

ВБ 3.23

Арктичний регіон як пріоритетний напрям сучасної зовнішньої політики Канадської федерації

ВБ 3.24

Особливості регіональної інтеграції в Північній Америці

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterХЫJ@KЂЉк†chnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.