Оновлено
2023-01-31
14:33

ОНП «Політологія»

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

за спеціальністю 052 «Політологія»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Кваліфікація: доктор філософії (PhD)

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» від 22 березня 2015 р., постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», 18 квітня 2016 р. вперше в ЧНУ імені Юрія Федьковича було затверджено ОНП «Політологія» для третього наукового рівня доктор філософії PhD за спеціальністю 052 – Політологія. 30 травня 2016 р. згідно наказу МОН України № 590 було отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки доктора філософії PhD.

До цього часу в університеті вже здійснювалася підготовка кандидатів політичних наук. Процес відкриття постійнодіючої аспірантури розпочато з відкриття разової аспірантури зі спеціальності 23.00.02 – Політичні інститути та процеси у 1999 р. За період функціонування аспірантури з політичних наук, у ЧНУ імені Юрія Федьковича було підготовлено 68 кандидатів політичних наук. 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster№hЮ@4д}:Ќchnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.