Оновлено
2021-10-15
10:33

Перелік навчальних дисциплін для спеціальності 032 історії та археологія для третього наукового рівня PhD (доктор філософії)

Обов’язкові дисципліни

1.            Філософія методологія науки

2.            Академічне письмо та риторика іншомовного спілкування

3.            Проектний менеджмент

4.            Обробка результатів експерименту

5.            Головні тенденції розвитку історичної науки в ХХ - на початку ХХІ ст.

6.            Педагогічна практика

 

Вибіркові дисципліни

Вибір з переліку №1 (аспірант обирає одну дисципліну)

форма контролю – екзамен

1.            Вітчизняні історіографія на зламі ХХ-ХХІ ст.: стан, тенденції, перспективи

2.            Політичне життя України періоду незалежності в сучасній українській історіографії

3.            Суспільно-політичне життя Буковини в ХІХ – ХХ ст.

4.            Культура народів Стародавнього Сходу

5.            Повсякденне життя європейця у міжвоєнний період

6.            Іредентизм в історичній практиці країн Центральної та Південно-Східної Європи у ХІХ-ХХ ст.

7.            Організаційно-нормативні основи здійснення наукової діяльності 

8.            Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів

9.            Теоретичні питання архівної справи та бібліографії

10.          Сучасні методи роботи з джерелами

11.          Сучасна історична наука: головні тенденції розвитку

12.          Міжкультурна комунікація в освіті: теоретичний і практичний аспект

13.          Інтернет-ресурси у науково-дослідницькій діяльності історика

14.          Новітні технології у викладанні історії

15.          Цивілізаційні парадигми історичного процесу

16.          Час і простір в історії

17.          Релігійні системи в історії світових цивілізацій

 

Вибір з переліку №2 (аспірант обирає одну дисципліну)

форма контролю – залік

 

1.            Біблія як історичне джерело

2.            Візантійський церковний обряд в традиційній культурі Південно-Східної Європи періоду середньовіччя

3.           Культура Візантійської імперії

4.           Традиційна матеріальна культура східних слов’ян

5.            Епоха вікінгів в середньовічній історії Західної Європи

6.            Історія революційного руху в Російській імперії 

7.           Історія Євреїв Російської імперії

8.            Історія інакодумства в СРСР

9.            Історія міжнаціональні відносин в СРСР

10.          Неомарксизм в інтелектуальній думці ХХ ст

11.          Центрально-Східна Європа в ХХ ст. (цивілізаційний вимір)

12.         Бессарабське питання в радянсько-румунських відносинах

13.          Міжнародна діяльність та дипломатія українського козацтва 

14.          The Uses of Medieval Past in Modern Ukraine (Використання середньовічного минулого в сучасній Україні) Мова викладання – англійська

15.          Wojsko zaporoskie w Rzeczypospolitej w XVI – pierwszej połowie XVII w: organizacja, ewolucja, powstania kozackie. (Запорозьке військо у Речі Посполитій в XVI – першій половині XVIІ ст.: організація, еволюція, козацькі повстання).Мова викладання – польська  

16.          Viaţa politică în Regatul României în perioada regimul parlamentar-democrat în anii 1918-1937: evenimente, oameni, surse. (Політичне життя в королівстві Румунії у парламентсько-демократичний період (1918-1937 рр.): події, люди, джерела) Мова викладання - румунська

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterџ[Ц@&љchnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.