Оновлено
2023-01-31
14:33

ОНП «Історія та археологія»

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

за спеціальністю 032 «Історія та археологія»

галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

Кваліфікація: доктор філософії (PhD)

 

Відповідно до Закону України «Про ліцензування господарської діяльності» від 22 березня 2015 р., постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», 18 квітня 2016 р. вперше в ЧНУ імені Юрія Федьковича було затверджено ОНП «Історія та археологія» для третього наукового рівня доктор філософії PhD за спеціальністю 032 – Історія та археологія. 30 травня 2016 р. згідно наказу МОН України № 590 було отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки доктора філософії PhD.

До цього часу в університеті вже здійснювалася підготовка кандидатів та докторів історичних наук. Процес відкриття постійно діючої аспірантури розпочато з відкриття разової аспірантури зі спеціальності 00.07.01 – Історія України та 00.07.02 – Всесвітня історія у 1994 р. За період функціонування аспірантури з історичних наук, у ЧНУ імені Юрія Федьковича було підготовлено 80 кандидатів наук та 28 докторів наук, та захищено понад 240 дисертацій здобувачами з інших міст України.  

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster-/Ъ.Ю@{›ЋЙтdchnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.