Оновлено
2023-01-31
14:33

 Діяльність аспірантури

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в ЧНУ здійснюється через аспірантуру, докторантуру і прикріплення здобувачами наукових ступенів з 40 спеціальностей аспірантських та 26 докторантських.

На факультеті історії, політології та міжнародних відносин діє Спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій Д.76.057.06.

Спецрада Д 76.051.03 по захисту докторських та кандидатських дисертацій на історичному факультеті розпочала свою роботу у 1994 році під головуванням професора Ю.І.Макара. Обов’язки вченого секретаря виконував доцент І.В.Жалоба. Спецрада отримала право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня з двох галузей: історичних наук (07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія) та філософських наук. Першими серед співробітників факультету свій шлях у науку розпочали С.Г. Федуняк та А.М. Круглашов, які захистили у спецраді кандидатські дисертації, а науковий ступінь доктора історичних наук першим отримав О.І.Сич. У 1995 році докторську дисертацію захистив ще один співробітник історичного факультету С.С.Троян, у 1996 р. відбувся захист докторської дисертації завідувача кафедри історії України В.М.Ботушанського.

Вже за перший період своє роботи (1994-1997 рр.) спецрада продемонструвала свою принциповість, об’єктивність та фаховість. Вона отримала високу оцінку наукових кіл і Наказом ВАК України їй було продовжено повноваження у справі захистів докторських та кандидатських дисертацій за вказаними галузями та спеціальностями. У 2001 році спеціалізований вченій раді було надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія) та доктора політичних наук (23.00.02 – політичні інститути та процеси). А з 2004 року спеціалізована вчена рада проводить захисти докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія під шифром Д 76.051.06.

За період функціонування спецради тут захищено 32 докторські дисертації і 193 кандидатські дисертації. Серед них вагоме місце займають наукові здобутки чернівецьких дослідників. Зокрема, докторські дисертації тут блискуче захистили: Добржанський О.В. «Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ- початку ХХ ст.» (1999 р.), Балух В.О. «Фільваркове господарство Польщі ХVІ - першої половини ХVІІ ст.» (2000 р.), Фісанов В.П. «Політика США щодо Австро-Угорщини у роки Першої світової війни» (2000 р.), Марусик Т.В. «Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х - початок 60-х років XX ст.)» (2003 р.), Чучко М. К. «Соціорелігійні аспекти повсякденного життя православного населення північної частини Молдавського воєводства та австрійської Буковини (друга половина XIV – початок ХХ ст.)» (2008 р.), Мизак Н.С. Боротьба УПА-«Захід» і збройного підпілля ОУН на західноукраїнських землях (1942-1960 рр.) (2011 р.) Сьогодні вони становлять основу наукового історичного співтовариства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Професори О.І.Сич, С.С.Троян, В.М.Ботушанський, В.П.Фісанов, М.К.Чучко входять до складу теперішньої спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06, беруть активну участь у обговореннях дисертацій, виступають офіційними опонентами, а професор з 2004 року О.В.Добржанський очолює раду. Професор Т.В.Марусик входить до складу спецради з політичних наук, що діє в ЧНУ, а також була членом Експертної комісії ВАК України.

Саме у Спеціалізованій вченій раді, що діє на факультеті, захистили свої дисертації знані у наукових колах України та зарубіжжя дослідники: завідувач відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ професор Патер І.Г, завідувач кафедри всесвітньої історії Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Жерноклєєв О.С., завідувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка професор Зуляк І.С., завідувач кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського професор Поп Ю.І., професор Київського національного економічного університету Студінський В.А., завідувач кафедри міжнародної інформації, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного авіаційного університету професор Жалоба І.В., проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів Волинського національного університету ім. Лесі Українки професор Гаврилюк С.В., професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського національного університету Газін В.П., завідувач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Прикарпатського центру політичних та євроінтеграційних досліджень професор Марчук В.В., завідувач кафедри філософії та політології Львівського державного університету внутрішніх справ професор Гетьманчук М.П., завідувач кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка професор Стародубець Г.М. та ін.

Вражає і географія дисертантів: Київ, Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Ужгород, Одеса, Миколаїв. Але вагоме місце серед дисертантів займають аспіранти та випускники ЧНУ.

Впродовж десяти років незмінним головою спеціалізованої вченої ради був професор Ю.І.Макар. У 2004 році спецраду Д 76.051.06 очолив професор О.В.Добржанський. Обов’язки вченого секретаря виконували: доцент І.В.Жалоба (1994-1998), доцент В.Л.Карпо (1998-2002), доцент Н.Ю.Ротар (2002-2005), доцент Т.Я.Лупул (2004-2007), доцент Г.М.Скорейко (з 2007).

Членами спецради в різі часи були визнані науковці: М.П. Кукурудзяк, В.В. Шаповалов, І.А. Гриценко, І.М. Теодорович та ін. Нині до складу спецради входять професори: П.П.Брицький, В.М.Ботушанський, Ю.І.Макар, Г.К.Кожолянко, Р.І.Сич, В.П. Фісанов, М.К.Чучко (всі працюють на факультеті історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ), Л.В.Баженов (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка), М.М.Алексієвець (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), В.С.Троян (Рівненський славістичний університет), М.Ф.Юрій (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Протягом 2007-2012 рр. в раді було захищено 3 докторських дисертації співробітниками факультету (Пивоваров С.В,. Чучко М.К., Мизак Н.С.), 20 кандидатських дисертацій з них: 11 – співробітниками факультету, 2 – інститут післядипломної освіти, 3 – Буковинська Державна Фінансова Академія, 2 – державна служба. 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterрхш@^­Ґchnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.