Оновлено
2023-01-31
14:33

Сфери професійної діяльності випускників:

 Спеціальність: 014.03 «Середня освіта (історія)»

·         робота в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях на посадах вчителя історії, педагога-організатора;

·         робота в засобах масової інформації на посадах редактора, завідувача відділів радіомовлення й телебачення;

·         робота в бібліотеках, музеях, архівах, державних установах, туристичних агенціях;

·         робота в науково-дослідних та науково-інформаційних установах на посадах співробітника, секретаря-референта, консультанта зі звʼязків з громадськістю.

 

Спеціальність: 032 «Історія та археологія»

·         володіння на фаховому рівні методами викладання історії та суміжних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах різних типів;

·         здійснення відбору та прийняття на збереження артефактів і документів у відповідності до нормативів;

·         знання правил археографічної, архівної та музейної роботи, принципів експонування артефактів і підготовки тематико-експозиційного плану.

·         робота консультантом з питань історії;

·         архівістом, експертом з комплектування музейного та виставочного фонду, зберігачем експонатів, зберігачем фондів.

 

Спеціальність: 052 «Політологія»

·         аналіз ефективності діяльності державних інститутів за їх реалізацією;

·          прогнозування, діагностування та попередження геополітичних і етнополітичних конфліктів;

·         аналіз політико-комунікаційних процесів та управління ними в інтересах конкретного суб’єкта політичного процесу;

·         підготовка інформаційно-аналітичних та розпорядчих матеріалів, що створюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування (аналітичних оглядів подій, аналітичних записок, моніторингів мас-медіа, відповідей на інформаційні запити та звернення громадян, наказів, розпоряджень тощо);

·         виявлення маніпулятивної складової інформування в ЗМІ та захист від маніпулятивного впливу медіа в ЗМІ;

·         здійснення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та реалізація громадського моніторингу діяльності органів влади.

 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма: «Державна служба»

·         застосування нових підходів та методів управління публічними системами та процесами;

·         прийняття рішень з публічного адміністрування з використанням інструментарію сучасного менеджменту;

·         робота в органах державного управління та місцевого самоврядування;

·         робота в громадських організаціях, політичних партіях, міжнародних фондах, недержавних організаціях різних форм власності.

 

 

 

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма: «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

•             аналіз сучасних міжнародних відносин, прогнозування політичного й соціально-економічного розвитку суспільно-територіальних систем, країн, регіонів;

•             складання різноманітних інформаційних довідок щодо країн і регіонів світу, пошук та узагальнення інформації зовнішньополітичного характеру;

•             усний та письмовий переклад з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, польської, румунської) на українську мову і навпаки;

•             робота консультантом з політичних, соціальних та гуманітарних питань в інститутах державної влади (посольства, консульства та інші установи МЗС України);

•             робота консультантом з питань програмного забезпечення у сферах державного управління, а також статистичного аналізу, планування та проведення рекламних кампаній, у засобах масової інформації

 

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма: «МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ»

•             аналіз сучасних міжнародних відносин, прогнозування політичного й соціально-економічного розвитку суспільно-територіальних систем, країн, регіонів;

•             робота консультантом з питань програмного забезпечення у сферах державного управління, а також статистичного аналізу, планування та проведення рекламних кампаній, у засобах масової інформації

•             інформаційний аналітик-міжнародник;

•             фахівець з інформаційної безпеки;

•             аналітик комп’ютерних систем та комунікацій;

•             референт прес-служби урядових та неурядових організацій;

•             усний та письмовий переклад з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської, польської, румунської) на українську мову і навпаки

 

Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Освітня програма: «СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА»

(Магістр)

•             робота менеджером (управителем) з питань регіонального розвитку, комунікаційних технологій, аналітиком силових структур та органів національної безпеки;

•             науковий співробітник (інформаційна аналітика);

•             аналітик консолідованої інформації;

•             експерт із суспільно-політичних питань;

•             консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях);

•             політичний оглядач.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasters[я@MЏ№Ќchnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.