Оновлено
2022-06-30
11:35

 Перелік навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності – 014 «Середня освіта (історія)»

Обов’язкові компоненти 

ОК 1.

Педагогіка з основами педмайстерності 

ОК 2.

Сучасні педагогічні технології 

ОК 3.

Методика соціально-виховної роботи в сучасних умовах 

ОК 4.

Психологія (загальна, вікова та педагогічна) 

ОК 5.

Соціальна педагогіка

ОК 6.

Методика викладання історії в школі 

ОК 7.

Інформаційні технології в освіті

ОК 8.

Методологія історичної науки

ОК 9.

Філософія 

ОК 10.

Українська мова (за професійним спрямуванням

ОК 11.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Англійська

Німецька

Французька

ОК 12.

Політологія

ОК 13.

Основи медичних знань

ОК 14

Археологія

ОК 15

Історія стародавнього Сходу

ОК 16

Давня історія України

ОК 17

Вступ до спеціальності

ОК 18

Історія первісного суспільства

ОК 19

Історія стародавньої Греції та Риму 

ОК 20

Етнологія

ОК 21

Історія середніх віків

ОК 22

Історія України в ранній новий час 

ОК 23

Історія України  в Новий  час 

ОК 24

Історія країн Сходу в новий і новітній час 

ОК 25

Історія Нового часу країн Європи та Північної Америки 

ОК 26

Освіта в Україні: історія та сучасність

ОК 27

Історія  країн Центральної та Східної Європи в  новий та новітній час

ОК 28

Новітня історія України 

ОК 29

Історія країн Латинської Америки 

ОК 30

Сучасна історія країн пострадянського простору 

ОК 31 

Історія Нового часу країн Європи та Північної Америки (Новітній період)

ОК 32 

Курсова робота

ОК 33

Археологічна практика 

ОК 34

Музейно-архівна

ОК 35

Виховна практика

ОК 36

Ознайомлювальна-педагогічна практика

ОК 37 

Педагогічна практика

Вибіркові компоненти 

Вибірковий блок 1 (цикл загальної підготовки)

ВБ 1.1.

Фізичне виховання ( за видами спорту)

ВБ 1.2.

Громадське здоров’я та медицина порятунку

 

Релігієзнавство

 

Історичні портрети видатних особистостей країн Центральної та Східної Європи нового та новітнього час

 

Загальноуніверситетська дисципліна (Переглянути інформацію)

 

Фізичне виховання

Вибірковий блок 2 (цикл професійної підготовки)

ВБ 2.1.

Палеографія та методика вивчення писемних пам’яток

 

Історична хронологія

 

Метрологія

ВБ 2.2.

Культура України доби середньовіччя

 

Русь і Візантія

 

 

ВБ 2.3.

Методика написання дослідницьких робіт з історії

 

Гурткова та факультативна робота з історії

ВБ 2.4.

Джерелознавство історії України

 

Джерелознавство античної та середньовічної історії

 

Джерелознавство історії нового та новітнього часу

ВБ 2.5

Історія суспільно-політичної думки в Україні

 

Проблемні питання у вивченні історії Гетьманщини наприкінці50-80-х рр. ХVII ст.  на уроках історії

ВБ 2.6. 

Святе Письмо та ранньохристиянська екклесія

 

Культура епохи Відродження

ВБ 2.7. 

Нац.-культ. життя західноукраїнських земель в 19 ст.

 

Вивчення історії українського повсякденного життя в школі

ВБ 2.8.

Методика вивчення дискусійних проблем історії в ЗНЗ

 

Методика застосування критичного мислення на уроках історії

ВБ 2.9.

Історичне минуле Північної Буковини (з найдавніших часів до 1944 р.)

 

Україна і Литва: політико-правові та соціально-економічні аспекти

ВБ 2.10.

Музейна справа

 

Архівознавство та бібліографія

ВБ 2.11

Виховання і навчання дітей в епоху Середньовіччя

 

Методика написання студентських наукових робіт: есе, реферат, стаття, курсова робота

ВБ 2.12.

Історичне краєзнавство

 

Українське народознавство у професійній діяльності історика-педагога

ВБ 2.13.

Культурно-мистецьке життя в ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

 

Застосування новітніх технологій у викладанні історії в школі

ВБ 2.14.

Історіографія історії України

 

Історіографія історії античності і середньовіччя  

 

Історіографія історії нового та новітнього часу

ВБ 2.15.

Професійна іноземна мова /Англійська/Німецька/Французька 

ВБ 2.16.

Військова підготовка

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster?{'б@Vз[1chnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.