Оновлено
2017-09-11
18:59

Інформаційний пакет

Кредитно модульна система навчання
Перехід України до європейської системи освіти. Болонський процес. Впровадження кредитно-модульної системи оцінювання знань.
Європейська система перезарахування кредитів (ECTS)
Історія виникнення ECST. Характерні особливості ECTS. Використання та переваги.
Кредити ECTS
Що таке кредити ECTS? Розподіл кредитів ECTS на навчальні дисципліни. Присвоєння студентам кредитів ECTS. Перезарахування кредитів EC

Концепція становлення та розвитку спеціальностей

Магістерська программа підготовки фахівців ОКР "Магістр"

Программа підготовки фахівців ОКР "Спеціаліст"

Программа підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterю@±zСо°chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.