ќновлено
2021-06-17
11:48

≤нформац≥йний пакет

 редитно модульна система навчанн€
ѕерех≥д ”крањни до Ївропейськоњ системи осв≥ти. Ѕолонський процес. ¬провадженн€ кредитно-модульноњ системи оц≥нюванн€ знань.
™вропейська система перезарахуванн€ кредит≥в (ECTS)
≤стор≥€ виникненн€ ECST. ’арактерн≥ особливост≥ ECTS. ¬икористанн€ та переваги.
 редити ECTS
ўо таке кредити ECTS? –озпод≥л кредит≥в ECTS на навчальн≥ дисципл≥ни. ѕрисвоЇнн€ студентам кредит≥в ECTS. ѕерезарахуванн€ кредит≥в EC

ќсв≥тньо-профес≥йн≥ (науков≥) програми (скорочен≥)

ѕерший (бакалаврський) р≥вень

ƒругий (маг≥стерський) р≥вень

 

“рет≥й (осв≥тньо-науковий) р≥вень - доктор ф≥лософ≥њ (PhD)

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЉ°yћ@/ШKдchnu.edu.ua
 © 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.