ќновлено
2021-04-19
12:11

 Ўановн≥ друз≥!

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
—ьогодн≥ факультет з упевнен≥стю дивитьс€ у майбутнЇ маючи потужний професорсько-викладацький колектив, забезпечуючи ірунтовну п≥дготовку бакалавр≥в, спец≥ал≥ст≥в, маг≥стр≥в, провод€чи науков≥ досл≥дженн€ в галуз≥ ≥стор≥њ, археолог≥њ, етнолог≥њ, пол≥толог≥њ, м≥жнародних в≥дносин, розвиваючи м≥жнародн≥ осв≥тн≥ та науков≥ контакти з пров≥дними вузами та науковими установами б≥льш н≥ж двох дес€тк≥в крањн.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.
 
« повагою,
декан факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
ќлександр ƒобржанський
 
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЉDP@PШvchnu.edu.ua
 © 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.