Оновлено
2021-04-19
12:11

 

Щиро вітаю Вас від імені колективу викладачів і студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наш факультет бере початки від перших кафедр історичного профілю, які були утворені із заснуванням університету 1875 року. З 1940 року історичний факультет почав працювати як окремий підрозділ університету. 2010 року ми відзначили своє сімдесятиліття.
В процесі розвитку на факультеті, крім історичного було відкрито нові напрями підготовки фахівців: політологія та міжнародні відносини. Тому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет історії, політології та міжнародних відносин.
Ми завжди раді молодим людям, які хочуть навчатися на нашому факультеті і готові забезпечити всі необхідні умови для здобуття ними якісної вищої освіти.

З повагою, декан проф. Олександр Добржанський

 


30-08-2018
З вересня 2018 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розпочнеться EUROSCI онлайн-курс з питань євроінтеграції 

   З вересня 2018 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розпочнеться EUROSCI онлайн-курс з питань євроінтеграції – модуль імені Жана Моне «Стратегічні комунікації» – вже третій онлайн-курс, фінансований Євросоюзом у рамках програми імені Жана Моне, однієї з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції, шляхом стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу.
    Учасниками EUROSCI є Бразильський, Британський, Індійський, Канадський та Нігерійський національні координаційні центри Наукового Європеїзму; Лондонський королівський коледж Гелловей (Великобританія); Палермський університет (Італія); Університет Зігена (Німеччина); Громадський університет Коруньї (Іспанія), Політехнічний університет Порту (Португалія); Ясський університет ім. Александру Йоанну Кузи, Ясський технічний університет імені Ґеорґе Асакі, Сучавський університет імені Штефана чел Маре (Румунія), Державний університет «Люблінська політехніка» (Польща) та інші поважні партнери (www.eurosci.net).
    У рамках програми Жана Моне з питань європейської політики та європейської економіки, модуль імені Жана Моне «Стратегічні комунікації» буде координовано доцентом Ясського університету імені Александру Йоана Кузи (Румунія), доктором філософії Лондонської школи економіки і політичних наук – Дієго Варела. Навчання є безкоштовним: витрати на організацію забезпечуються за рахунок фондів Європейської Комісії (програма Жан Моне Еразмус+). Курс викладається провідними європейськими аналітиками англійською мовою, відрізняється критичною позицією у розгляді сучасної проблематики європейської інтеграції. Курс триватиме 42 год., що становитиме 6 ECTS кредитів. За умови успішного опанування курсу, кожен з учасників програми отримає європейський сертифікат.
Локальні координатори проекту: Ірина Ярославівна Ткачук, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту економічного факультету; Валентина Вікторівна Богатирець, кандидат політичних наук, доцент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу факультету історії, політології та міжнародних відносин.
    До речі, протягом жовтня 2017–лютого 2018 рр. студенти 5 курсу – магістри міжнародних відносин та міжнародної інформації Факультету історії, політології та міжнародних відносин стали слухачами Jean Monnet Open Online Course of European Integration (онлайн курсу Жана Моне з питань євроінтеграції «Науковий Європеїзм») та мали нагоду ознайомитися з методологією вивчення Європейського Союзу та нагальних проблем євроінтеграції з наукової точки зору; обмінятися думками та досвідом зі слухачами 20 університетів (включаючи наш університет) з 8 країн, які є стратегічними партнерами ЄС. Студенти мали змогу прослухати відеоконференції за участю експертних груп у режимі реального часу, публічні онлайн-дискусії, сучасні кейси. На завершення курсу вони склали іспит та тримали сертифікати.
    Онлайн-курс Жана Моне з Європейської Інтеграції зосереджувався на досягненні знань, розуміння та навичок, що стосуються аналізу європейського економічного розвитку, державно-правових та суспільного впливів як на країни-члени ЄС, так і на низку інших країн. Особливо цінним було вивчення Європейського Союзу в часи глобальних змін, виходу Великобританії з ЄС та посилення євроскептицизму. Участь у щотижневих онлайн завданнях та дискусіях стала новим досвідом та виходом із зони комфорту. Крім того, він розвинув мою здатність ефективно керувати інформацією та завданнями, а також сприяв вдосконаленню англійської мови’(Ксеня Ілюк)
    Залюбки відвідувала онлайн-курс Дієго ‘European integration: Economic Development’. Інноваційні методи та підходи курсу дозволили отримати глибоке розуміння процесів, що відбуваються у ЄС. Дієго застосував чудовий метод поділу студентів на групи (команди), що значно підвищило конкуренцію серед студентів. Поєднання онлайн лекцій, семінарів, тестів та інтерактивних матеріалів дозволило значно підвищити рівень обізнаності у сфері економіки ЄС. Із нетерпінням чекаю наступного курсу Дієго «Стратегічні комунікації», бо переконана, що зможу дізнатися безліч корисної та практичної інформації у сфері зв`язків із громадськістю, реклами та ролі соціальних медіа у політиці ЄС’(Олена Єгорова)
    Курс «Економічний Розвиток» чітко висвітлює як загальні так і місцеві ринки Европейського Союзу. Дуже цікавою частиною виявилися онлайн лекції та семінари про глобалізацію та співробітництво інших країн між собою, забезпеченням товарної групи, до прикладу, мережі гіпермаркетів, продуктами інших європейських країн місцевого виробництва за досить оптимальними цінами. Рекомендую прослухати курс, якщо твоя спеціальність «Міжнародні відносини» чи «Міжнародна Економіка». «Стратегічні комунікації» - курс про сучасні реалії. Це digital сфера, в якій охоплено політичні вибори,соціальні медіа та база даних. Це курс про те як вони впливаю на вибір через аналіз ваших даних в соціальних мережах. Не дочекаюсь початку цього курсу!’(Настя Фітьо)

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University is offering a course entitled ‘Open Online Course of European Integration: Strategic Communications’ from September 2018.

This EU-funded course is part of the activities of the Jean Monnet Chair in European Political Economy coordinated by Diego Varela, Professor of Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. There will be two groups in Chernivtsi coordinated by PHD Iryna Tkachuk at the Faculty of Economics and PHD Valentyna Bohatyrets at the Faculty of History, Political Science and International Studies. The course will run for 42 hours through the whole semester starting in September 2018 and have an academic value of 6 ECTS credits. This is the third such course that Chernivtsi National University organizes in cooperation with two Romanian universities as the part of the larger EUROSCI Network (www.eurosci.net), which involves member universities from 8 different countries.
Apropos, one of the latest achievements of joint cooperation of Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava and Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University has been the project “Jean Monnet Online Course of European Integration: Economic Development”, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, coordinated and held by Professor Diego Varela, Chair holder of Jean Monnet Chair in European Political Economy. The Masters of International Studies of the Faculty History, Political Science and International Studies were given an excellent opportunity to fulfill the course requirements and be certified for their active participation in lectures and seminars on ‘European integration: the EU and its policies, economic issues of EU sustainable development’. It should be emphasized that the Masters of our Faculty (primarily residents of Chernivtsi were highly appreciated for their being fluent in English, Romanian and Spanish).
“Jean Monnet Open Online Course of European Integration was centred on the pursuit of knowledge, insight and skills pertaining to analysis of European economic development and its legal-political and societal impact on both EU member-states and third countries. Especially valuable was studying the current state of the European Union in a time of global changes, the Brexit and increased Euroscepticism. Challenging and efficient was participation in weekly digital assignments and discussions. Besides, it developed my ability to effectively and efficiently manage both information and assignments and improved my English language skills” (Ksenia Iliuk)

“It was a big pleasure to take Diego’s online course “European integration: Economic Development”. Innovative approaches in studying allowed us to become familiar with the current problems that exist in EU. Diego divided us into several teams, which increased the competition among the students. The combination of the online lectures, seminars, quizzes, and interactive materials gave us a unique opportunity to enhance knowledge of the economic spectrum of EU. I’m looking forward to attend Diego’s next online course “Strategic Communications”, I believe this course will give me a great chance to attain a relevant knowledge in such realms as public relations, advertising, and the role of social media in today’s EU policy” (Helen Yehorova)

‘The Open Online course: Economic Development opens you knowledge about single market and policies of each European country-member. I broadened my outlook by knowing globalization processes, and how global markets cooperate through manufacturing their products at reasonable prices. Totally recommend this course for those who want to be involved in economic processes in a global way! Course of ‘Strategic Communications’ is about campaigns, social media influence and data base. I can’t wait when it starts!’ (Anastasiia Fitio)

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЁ%OM·@ANКGё%chnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.