ќновлено
2018-05-25
12:02

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


21-04-2018
IV ¬сеукрањнська наукова конференц≥€ "—тудентськ≥ ≥сторичн≥ студ≥њ" 

20 кв≥тн€ на баз≥ факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин в≥дбулас€ IV ¬сеукрањнська наукова конференц≥€ "—тудентськ≥ ≥сторичн≥ студ≥њ" на тему: " “ридц€тир≥чна в≥йна(1618-1648 рр.): народженн€ новоњ ™вропи".
 онференц≥€ була под≥лена на дек≥лька частин:
о 10:00 розпочалось пленарне зас≥данн€, вступна частина, прив≥танн€ викладач≥в. ’очемо под€кувати декану факультету проф. ƒображанському ќ.¬., проф. Ѕотушанському ¬.ћ., проф. ћакару ё.≤., проф. —ичу ќ.≤., проф. „учку ћ. ., доц. Ѕоднарюку Ѕ.ћ., доц. ‘едоруку ј.¬., асист.  ал≥н≥ченку ¬.ј. за прив≥тальн≥ слова.
0 11:30 розпочалась друга частина пленарного зас≥данн€, були представлен≥ допов≥д≥:
1) —крипкару  .(м. „ерн≥вц≥) - "“ранс≥льванське кн€з≥вство у в≥йн≥ проти ≥мпер≥њ √абсбург≥в( 1619-1645 рр.)".
2) —≥маченко ƒ. (м. „ерн≥вц≥)- "√ейльбронський союз протестантських кн€з≥вств —в€щенноњ –имськоњ ≥мпер≥њ( 1633-1635 рр.)".
3) ƒ€жур —. (м. „еркаси) - "”крањнськ≥ козаки на служб≥ у французьк≥й арм≥њ п≥д час “ридц€тир≥чноњ в≥йни".
ƒопов≥д≥ учасник≥в викликали жваву дискус≥њ серед ус≥х присутн≥х.


ƒ€куЇмо модератору пленарного зас≥данн€ - асп. ’ристану Ќ.ћ.
о 14:00 розпочали роботу секц≥њ за напр€мками:
1) ¬идатн≥ постат≥ епохи “ридц€тир≥чноњ в≥йни.
2) ™вропейська пол≥тика ≥ воЇнне мистецтво у перш≥й половин≥ XVII ст.
3) “ридц€тир≥чна в≥йна: украњнський вим≥р.
4) ™вропейська в≥йна та –≥ч ѕосполита, ћосковська держава й ≥нш≥ крањни —ходу.
ƒ€куЇмо учасникам за зм≥стовн≥ допов≥д≥ та жваву дискус≥ю.
о 17:30 в≥дбулос€ закритт€ конференц≥њ.


’очемо под€кувати ќргком≥тету ( доц. ‘едоруку ј.¬., доц. —корейко √.ћ., доц. яценюк √.ћ., асист.  ал≥н≥ченку ¬.ј., асист. √л≥б≥щуку ћ.¬., асп. ’ристану Ќ.ћ., —≥маченко ƒ.≤., Ћутчин “.Ѕ., ѕал≥йчуку “-≤.¬., —алиго ћ.¬.) та решт≥ учасник≥в “овариства, €к≥ приЇдналис€ до орган≥зац≥њ та проведенн€ конференц≥њ.


ƒ€куЇмо фотографам - Ѕолест≥ ≤., Ўевченку Ќ.
ƒ€куЇмо вс≥м, хто вз€в участь в конференц≥њ, п≥дтримував нашу ≥н≥ц≥ативу та допом≥г у проведенн≥.


¬иданн€ зб≥рника матер≥ал≥в конференц≥њ та круглого столу в≥дбудетьс€ в друг≥й половин≥ травн€.


 руглий ст≥л на тему: "¬естфальська система м≥жнародних в≥дносин: в≥д 1648 р. до сучасност≥" в≥дбудетьс€ в середин≥ травн€ (дата проведенн€ буде вказана п≥зн≥ше).


ћи рад≥, що традиц≥€ проведенн€ конференц≥њ —Ќ≤“ом в≥дроджуЇтьс€.
«апрошуЇмо вс≥х бажаючих приЇднатис€ до нашого “овариства!

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster”kО§є@ВъpШГЫchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.