ќновлено
2018-09-01
18:35

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


11-01-2018
–ег≥ональна рада з питань етнонац≥ональноњ пол≥тики в≥дновила свою роботу 

¬ останн≥й м≥с€ць 2017 року у „ерн≥вецьк≥й област≥ в≥дновила свою роботу –ег≥ональна рада з питань етнонац≥ональноњ пол≥тики при „ерн≥вецьк≥й обласн≥й державн≥й адм≥н≥страц≥њ, де й в≥дбулос€ њњ перше, установче зас≥данн€.

ѕитанн€ щодо в≥дновленн€ роботи –ади неодноразово порушувалос€ науковц€ми „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, зокрема кер≥вництвом Ќауково-досл≥дного ≥нституту Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ та рег≥ональних досл≥джень, експертами, представниками нац≥ональних громад краю. —итуац≥€, €ка склалас€ нин≥ в ”крањн≥, вимагаЇ надзвичайно виваженого п≥дходу щодо виробленн€ теоретичних, правових засад етнонац≥ональноњ пол≥тики та њњ зд≥йсненн€, €к у нац≥ональних, так ≥ рег≥ональних масштабах. “ож основними завданн€ми –ади Ї виробленн€ пропозиц≥й щодо формуванн€ та реал≥зац≥њ державноњ етнонац≥ональноњ пол≥тики в област≥. як зазначив у вступному слов≥ перший заступник голови „ерн≥вецькоњ ќƒј ћихайло ѕавлюк – голова ц≥Їњ –ади, «дл€ нас дуже важливо … розвивати Ѕуковину €к толерантний ≥ багатокультурний край» ≥ закликав член≥в –ади до узгодженоњ сп≥впрац≥ дл€ дос€гненн€ ц≥Їњ мети.

«аступник голови –ег≥ональноњ ради з питань етнонац≥ональноњ пол≥тики професор јнатол≥й  руглашов, €к один ≥з ≥н≥ц≥атор≥в њњ створенн€,  п≥дкреслив важлив≥сть ≥снуванн€ –ади €к консультативно-дорадчого органу при виконавч≥й влад≥, висловив певн≥ оч≥куванн€ щодо зм≥сту та завдань њњ  д≥€льност≥.

ƒо складу ради ув≥йшли науковц≥ факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин професори јнатол≥й  руглашов, Ќатал≥€ –отар, ¬олодимир ‘≥санов, доценти ¬ладислав —трутинський, Ќатал≥€ ЌечаЇва-ёр≥йчук. —еред першочергових завдань –ади – внесенн€ пропозиц≥й до проекту  онцепц≥њ ƒержавноњ етнонац≥ональноњ пол≥тики ”крањни та виробленн€ плану њњ роботи на 2018 р≥к.

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster>BШ@(Ўжфchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.