ќновлено
2018-05-25
12:02

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


06-06-2017
≈ксперти обговорили здобутки, упущенн€ та перспективи украњнсько-румунських в≥дносин на сучасному етап≥ 

2 червн€ 1997 року був п≥дписаний ƒогов≥р про в≥дносини добросус≥дства ≥ сп≥вроб≥тництва м≥ж ”крањною та –умун≥Їю. ¬≥н в≥д≥грав важливу роль у нормал≥зац≥њ взаЇмин двох сус≥дн≥х держав. « ц≥Їњ нагоди за ≥н≥ц≥ативи „ерн≥вецького рег≥онального центру переп≥дготовки та п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр€дуванн€, державних п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й та Ќауково-досл≥дницького ≥нституту Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ та рег≥ональних досл≥джень „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ експертний круглий ст≥л на тему «”крањнсько-румунськ≥ в≥дносини на сучасному етап≥: здобутки, упущенн€ та перспективи», в €кому вз€ли участь державн≥ службовц≥, науковц≥, громадськ≥ д≥€ч≥, журнал≥сти, студенти тощо.

” своЇму в≥тальному слов≥ директор Ќƒ≤ ™≤–ƒ професор јнатол≥й  руглашов наголосив на важливост≥ й актуальност≥ обговорюваноњ теми, коротко окреслив роль ≥нституту, кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€, факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича у наукових досл≥дженн€х та попул€ризац≥њ здобутк≥в украњнсько-румунських взаЇмин у в≥тчизн€ному та м≥жнародному науковому простор≥.

ћикола ярмистий – кандидат наук з державного управл≥нн€, директор „ерн≥вецького рег≥онального ÷ѕѕ  акцентував увагу присутн≥х на тому, що за двадц€ть рок≥в п≥сл€ п≥дписанн€ угоди ус≥м сторонам Ї про що сказати: Ї ≥ здобутки, ≥ упущенн€. Ќин≥шн≥й круглий ст≥л – це нагода проанал≥зувати особливост≥ украњнсько-румунських в≥дносин, спробувати змоделювати й спрогнозувати њхн≥й майбутн≥й розвиток. ”часник≥в круглого столу також прив≥тав консул –умун≥њ у „ерн≥вц€х ≈дмонд ЌеагоЇ, €кий п≥дкреслив, що п≥дписаний 20 рок≥в тому догов≥р створив правову базу, €ка дозволила в подальшому розвивати в≥дносини м≥ж двома державами.

” рамках круглого столу були виголошен≥ дв≥ ≥мпульсн≥ допов≥д≥. ѕерша - на тему «”крањнсько-румунський базовий догов≥р 1997 року €к основа двосторонньоњ двадц€тир≥чноњ сп≥впрац≥», в €к≥й директор ≤нституту пол≥тичних та геопол≥тичних досл≥джень, асистент кафедри м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича —ерг≥й Ѕостан розкрив особливост≥ переговорного процесу м≥ж ”крањною та –умун≥Їю в ход≥ п≥дготовки та п≥дписанн€ договору. ј друга - «—учасний стан та перспективи украњнсько-румунського м≥жрег≥онального та транскордонного сп≥вроб≥тництва», € €к≥й заступник директора – начальник науково-досл≥дного в≥дд≥лу „ерн≥вецького рег≥онального ÷ѕѕ , доцент —ерг≥й √акман проанал≥зував основн≥ напр€мки транскордонноњ сп≥впрац≥ м≥ж двома державами в ≥сторичному розр≥з≥ та на сучасному етап≥.

¬ ход≥ обговоренн€ професор ј. руглашов звернув увагу присутн≥х на ≥стор≥ю наукових досл≥джень украњнсько-румунських в≥дносин, вказавши при цьому, що в зал≥ присутн≥ науковц≥, €к≥ зробили чимало дл€ вивченн€ украњнсько-румунських в≥дносин у науковому розр≥з≥, та державн≥ ≥ громадськ≥ д≥€ч≥, €к≥ на практиц≥ реал≥зовували основн≥ положенн€ п≥дписаноњ м≥жнародноњ угоди. Ќа думку ј. руглашова, науковц≥ дос€гли значного прогресу, встановивши конструктивну та дружню тональн≥сть сп≥впрац≥ та науковоњ комун≥кац≥њ м≥ж украњнськими та румунськими ≥нституц≥€ми .

«≥нов≥й Ѕройде, радник голови „ерн≥вецькоњ облдержадм≥н≥страц≥њ, директор ƒЌ“÷ «≈коресурс», окреслив основн≥ етапи виконанн€ договору, роль ”крањни у даному процес≥, констатувавши при цьому, що частина параграф≥в договору так ≥ залишаЇтьс€ невиконаною, особливо в еколог≥чн≥й сфер≥. Ќа думку ћихайла ЋЇнькова, заступника начальника ћ≥жрег≥онального управл≥нн€ Ќац≥онального агентства ”крањни з питань державноњ служби у „ерн≥вецьк≥й, ≤вано-‘ранк≥вськ≥й та “ерноп≥льськ≥й област€х, п≥дписанн€ ƒоговору про в≥дносини добросус≥дства ≥ сп≥вроб≥тництва м≥ж ”крањною та –умун≥Їю дало можлив≥сть розвитку багатосторонн≥х контакт≥в у в≥дносинах двох крањн. ќднак, €к зазначив ћ.ЋЇньков, розвиток економ≥чних в≥дносин м≥ж двома державами в≥дбуваЇтьс€ досить пов≥льно.

«ав≥дувач кафедрою м≥жнародноњ ≥нформац≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, професор ¬олодимир ‘≥санов наголосив, що даний круглий ст≥л розставл€Ї важлив≥ акценти украњнсько-румунських в≥дносин ≥ запропонував при цьому присутн≥м подумати над можлив≥стю п≥дготовки сп≥льного п≥дручника ≥стор≥њ. ¬ обговоренн≥ вз€ла активну участь ≥ “ет€на “атарчук, директор „ерн≥вецького в≥докремленого п≥дрозд≥лу ÷ентру розвитку м≥сцевого самовр€дуванн€, ≥нш≥ науковц≥, посадов≥ особи та експерти.

ѕроведений круглий ст≥л лог≥чно продовжив р€д заход≥в, ≥н≥ц≥йованих сп≥льно Ќƒ≤ Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ та рег≥ональних досл≥джень „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та „ерн≥вецьким рег≥ональним ÷ѕѕ , присв€чених вивченню украњнсько-румунських в≥дносин в ≥сторичному контекст≥ та на сучасному етап≥.

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterј `@пщi~Шchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.