ќновлено
2023-05-26
16:37

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


19-04-2021
¬≥дбувс€ науково-методичний сем≥нар кафедри всесв≥тньоњ ≥стор≥њ Ђ≤нформац≥йн≥ технолог≥њ в осв≥тн≥й д≥€льност≥ викладача ≥стор≥њї (допов≥дач - доц. ћ.ƒ.¬≥тенко, ѕрикарпатський нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ¬. —тефаника) 

 

 

16 кв≥тн€ 2021 року на науково-методичному сем≥нар≥ кафедри всесв≥тньоњ ≥стор≥њ в≥дбулос€ обговоренн€ проблем дистанц≥йного навчанн€ в умовах пандем≥њ Covid-19. «ав≥дувач кафедри, проф. ќ. ≤. —ич, в≥дкриваючи роботу сем≥нару, окреслив коло проблем, зумовлених тенденц≥€ми у сучасн≥й осв≥ти, наголосивши на тому, що новий формат навчанн€ м≥стить низку €к позитивних, так ≥ негативних момент≥в ≥ виклик≥в дл€ осв≥тнього процесу у вищ≥й школ≥ (зокрема демотивуючий вплив дистанц≥йного навчанн€ на багатьох студент≥в).

 

 

ќсновним допов≥дачем виступив кандидат ≥сторичних наук, доцент к-федри ≥стор≥њ ÷ентральноњ та —х≥дноњ ™вропи ≥ спец≥альних галузей ≥сторичноњ науки ѕрикарпатського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника ¬≥тенко ћикола ƒмитрович, €кий проходить двом≥с€чне стажуванн€ на кафедр≥ всесв≥тньоњ ≥стор≥њ нашого ун≥верситету.

 

 

ƒопов≥дач под≥ливс€ досв≥дом дистанц≥йного навчанн€ ѕЌ” ≥м. ¬. —тефаника в умовах карантинних обмежень, зокрема, використанню онлайн-серв≥с≥в п≥д час проведенн€ лекц≥йних ≥ сем≥нарських зан€ть з њхньою детальною характеристикою, в≥дзначенн€м переваг ≥ недол≥к≥в. ћ. ƒм. ¬≥тенко наголосив на доц≥льност≥ використанн€ платформи Moodle дл€ забезпеченн€ осв≥тнього процесу, в≥дзначивши при цьому труднощ≥ техн≥чного характеру, пов’€зан≥ ≥з розм≥щенн€м тестових завдань. ¬≥дзначено також ≥ те, що в ѕЌ” ≥м. ¬. —тефаника активно й усп≥шно використовуЇтьс€ електронна документац≥€ дл€ ф≥ксац≥њ результат≥в академ≥чноњ усп≥шност≥ студент≥в.

 

 

ƒопов≥дач також под≥ливс€ власним досв≥дом забезпеченн€ студент≥в необх≥дними джерелами ≥нформац≥њ через файлообм≥нники хмарного сховища fex.net дл€ п≥дготовки до лекц≥йних ≥ сем≥нарських зан€ть в ход≥ допов≥д≥.

ѕ≥д час своЇњ допов≥д≥ доц. ћ. ¬≥тенко звернув увагу також на неоднозначн≥ моменти дистанц≥йного навчанн€. “ак, в≥н пов≥домив, що в результат≥ проведеного соц≥олог≥чного опитуванн€ з’€сувалос€, що студенти старших курс≥в висловили бажанн€ повернутис€ до звичного, аудиторного формату навчанн€, тод≥ €к студенти 1-2 курс≥в ц≥лком задоволен≥ дистанц≥йним навчанн€м.  р≥м того, Ї проблеми техн≥чного характеру: неможлив≥сть проходити онлайн-тестуванн€ студент≥в через перевантаженн€ системи, в≥дсутн≥сть техн≥чних можливостей дл€ такого формату навчанн€ у самих студент≥в, негативний вплив комп’ютерноњ техн≥ки на стан њхнього здоров’€ (проблеми ≥з зором тощо).

ƒопов≥дь супроводжувалас€ презентац≥Їю, а п≥сл€ њњ зак≥нченн€ ћ. ¬≥тенко в≥дпов≥в на запитанн€ присутн≥х.

 

 

ѕ≥дсумовуючи роботу сем≥нару, проф. ќ. ≤. —ич констатував, що виклики, ризики та насл≥дки дистанц≥йного навчанн€ нараз≥ важко оц≥нити повн≥стю, оск≥льки тривал≥сть даноњ форми навчанн€ розт€гуЇтьс€ в час≥, а тому закликав колег докласти зусиль, щоби м≥н≥м≥зувати, по можливост≥, њњ очевидн≥ недол≥ки й водночас використати набутий позитивний досв≥д п≥сл€ поверненн€ до аудиторного навчанн€. “ак, мабуть, найб≥льш прийн€тною така форма буде дл€ студент≥в-заочник≥в ≥ дл€ тих студент≥в, €к≥ навчаютьс€ за ≥ндив≥дуальним граф≥ком, або в рамках академ≥чних обм≥н≥в перебувають за кордоном. “акож в≥н акцентував увагу викладач≥в на тому, що в майбутньому вочевидь виникатимуть труднощ≥, пов’€зан≥ з адаптац≥Їю студент≥в до умов традиц≥йного навчанн€, ≥ до цього сл≥д готуватис€ заздалег≥дь.

 

 

–обота сем≥нару була корисною й такою, що спонукаЇ до роздум≥в ≥ переосмисленн€  реал≥й осв≥тнього процесу у вищ≥й школ≥.

 

  Ќазад

јрх≥в новин

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster 3ўN@Ш@Жџk∞√chnu.edu.ua
 © 1999- „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.