ќновлено
2020-03-17
14:30

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


18-11-2019
Ќауковий сем≥нар Ђƒискус≥њ щодо пон€тт€ Ђмодерн≥зац≥€ї у друг≥й половин≥ ’’ Ц на початку ’’≤ стол≥тт€ї 

11 листопада 2019 р. на кафедр≥ ≥стор≥њ Ќового та Ќов≥тнього часу в≥дбувс€ черговий науковий сем≥нар на тему «ƒискус≥њ щодо пон€тт€ «модерн≥зац≥€» у друг≥й половин≥ ’’ – на початку ’’≤ стол≥тт€». √оловним допов≥дачем був асистент, канд.≥ст. наук ћ. ¬. √л≥б≥щук.

—першу з≥ вступним словом виступив зав≥дувач кафедри, проф. ќ. ≤. —ич, €кий наголосив на актуальност≥ даноњ проблеми, адже не т≥льки зах≥дн≥, але й чимало ≥сторик≥в з крањн пострад€нського простору активно впроваджують теор≥њ модерн≥зац≥њ до навчального процесу. ¬≥н нав≥в приклад   шк≥льних п≥дручник≥в, побудованих на принципах саметеор≥њ модерн≥зац≥њ дл€ викладанн€ ≥стор≥њ учн€м та студентам.

” своЇму виступ≥-презентац≥њ асист. √л≥б≥щук ћ. ¬. проанал≥зував розум≥нн€ досл≥дниками р≥зних наукових шк≥л пон€тт€ «модерн≥зац≥€», простежив еволюц≥ю зм≥стового наповненн€ цього визначенн€, вказав на чинники, що впливали на цю еволюц≥ю, а також розгл€нув критику €к самоњ деф≥н≥ц≥њ даного пон€тт€, так ≥ модерн≥зац≥йних теор≥й.

ѕ≥сл€ завершенн€ допов≥д≥ присутн≥ поставили низку запитань допов≥дачу, а пот≥м почалос€ зац≥кавлене й профес≥йне обговоренн€ заслуханоњ допов≥д≥. ” робот≥ наукового сем≥нару активну участь брали викладач≥ кафедри, зокрема, докт. ≥ст. наук, проф. ќ. ≤. —ич, доц. ¬. ‘. ’олодницький, доц. ≤. ј. ѕ≥ддубний, доц. ј. ¬. ћ≥наЇв, доц. ¬. ≤. ѕ≥нцак, асист. “. ¬. ћ≥наЇва, канд.≥ст.наук “. ≤. ѕ’€тничук. “акож на сем≥нар≥ були присутн≥ студенти-маг≥странти спец≥альност≥ «≥стор≥€», €к≥ мали можлив≥сть висловити своњ судженн€ щодо питань, €к≥ обговорювалис€ на цьому науковому заход≥.

 

 

ѕ≥дсумки обговоренн€ п≥дбив проф. ќ. ≤. —ич., €кий наголосив на доц≥льност≥ продовженн€ дискус≥њ стосовно ц≥Їњ проблематики та можливост€х використанн€ теор≥њ модерн≥зац≥њ та њњ категор≥ально-пон€т≥йного апарату дл€ викладанн€ р≥зних ≥сторичних дисципл≥н.

 

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЄZи@АЙШыСMchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.