Оновлено
2020-09-25
11:15

 

Щиро вітаю Вас від імені колективу викладачів і студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наш факультет бере початки від перших кафедр історичного профілю, які були утворені із заснуванням університету 1875 року. З 1940 року історичний факультет почав працювати як окремий підрозділ університету. 2010 року ми відзначили своє сімдесятиліття.
В процесі розвитку на факультеті, крім історичного було відкрито нові напрями підготовки фахівців: політологія та міжнародні відносини. Тому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет історії, політології та міжнародних відносин.
Ми завжди раді молодим людям, які хочуть навчатися на нашому факультеті і готові забезпечити всі необхідні умови для здобуття ними якісної вищої освіти.

З повагою, декан проф. Олександр Добржанський

 


18-11-2019
Науковий семінар «Дискусії щодо поняття «модернізація» у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття» 

11 листопада 2019 р. на кафедрі історії Нового та Новітнього часу відбувся черговий науковий семінар на тему «Дискусії щодо поняття «модернізація» у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття». Головним доповідачем був асистент, канд.іст. наук М. В. Глібіщук.

Спершу зі вступним словом виступив завідувач кафедри, проф. О. І. Сич, який наголосив на актуальності даної проблеми, адже не тільки західні, але й чимало істориків з країн пострадянського простору активно впроваджують теорії модернізації до навчального процесу. Він навів приклад   шкільних підручників, побудованих на принципах саметеорії модернізації для викладання історії учням та студентам.

У своєму виступі-презентації асист. Глібіщук М. В. проаналізував розуміння дослідниками різних наукових шкіл поняття «модернізація», простежив еволюцію змістового наповнення цього визначення, вказав на чинники, що впливали на цю еволюцію, а також розглянув критику як самої дефініції даного поняття, так і модернізаційних теорій.

Після завершення доповіді присутні поставили низку запитань доповідачу, а потім почалося зацікавлене й професійне обговорення заслуханої доповіді. У роботі наукового семінару активну участь брали викладачі кафедри, зокрема, докт. іст. наук, проф. О. І. Сич, доц. В. Ф. Холодницький, доц. І. А. Піддубний, доц. А. В. Мінаєв, доц. В. І. Пінцак, асист. Т. В. Мінаєва, канд.іст.наук Т. І. П’ятничук. Також на семінарі були присутні студенти-магістранти спеціальності «історія», які мали можливість висловити свої судження щодо питань, які обговорювалися на цьому науковому заході.

 

 

Підсумки обговорення підбив проф. О. І. Сич., який наголосив на доцільності продовження дискусії стосовно цієї проблематики та можливостях використання теорії модернізації та її категоріально-понятійного апарату для викладання різних історичних дисциплін.

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster¶F†Ы@a·9¶chnu.edu.ua
 © 1999-2020 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.