Оновлено
2019-07-22
18:22

 

Щиро вітаю Вас від імені колективу викладачів і студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наш факультет бере початки від перших кафедр історичного профілю, які були утворені із заснуванням університету 1875 року. З 1940 року історичний факультет почав працювати як окремий підрозділ університету. 2010 року ми відзначили своє сімдесятиліття.
В процесі розвитку на факультеті, крім історичного було відкрито нові напрями підготовки фахівців: політологія та міжнародні відносини. Тому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет історії, політології та міжнародних відносин.
Ми завжди раді молодим людям, які хочуть навчатися на нашому факультеті і готові забезпечити всі необхідні умови для здобуття ними якісної вищої освіти.

З повагою, декан проф. Олександр Добржанський

 


04-12-2018
Відбулася Міжнародна наукова конференція «Культурно-антропологічні виміри Великої війни 1914 - 1918 рр.» (до 100-річчя завершення Першої світової війни) 

 

 

30 листопада 2018 р. на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулася Міжнародна наукова конференція «Культурно-антропологічні виміри Великої війни 1914-1918 рр.», ініціатором та організатором якої виступила кафедра історії Нового та Новітнього часу. Слід зазначити, що учасниками цього заходу стали не лише чернівецькі науковці, але й історики з інших українських університетів (Черкаси, Чернігів, Миколаїв), а також із зарубіжних країн (Словаччини, Білорусії, Румунії), які надіслали заявки та тези своїх доповідей в оргкомітет конференції.


Конференція розпочалася вступним словом професора, завідувача кафедри історії Нового та Новітнього часу Олександра Івановича Сича, який був і модератором пленарного засідання. Проф. О. Сич нагадав присутнім, що вивчення проблем історії Першої світової війни є традиційним напрямком наукових досліджень кафедри, який започаткував понад 40 років тому проф. Теодорович І. М. Цю проблематику розробляли, захистивши кандидатські та докторські дисертації, такі науковці кафедри як Є. В. Сахновський, В. П. Фісанов, С. В. Троян, С. Д. Попик, Н. Нечаєва, Т. Мінаєва та ін.


Першим свою доповідь представив к. іст. н., асист. кафедри історії Нового та Новітнього часу Микола Глібіщук. Його виступ був присвячений цікавому теоретичному питанню - аналізу новітньої концепції «Другої Великої війни» 1917-1923 рр. відомого американського історика Джея Вінтера. Асист. М. Глібіщук підкреслив новаторський характер інтерпретації західного вченого та водночас висловив деякі критичні зауваження щодо окремих положень цього концепту.


Наступним доповідачем виступила к. іст. н., доц. кафедри політології та державного управління Наталія Нечаєва-Юрійчук з доповіддю на тему «Маніпуляція свідомістю людини в умовах зародження нової світ-системи: досвід Великої війни для ХХІ століття», в якій вдало пов’язала питання пропаганди у роки Першої світової війни з актуальними історико-політичними проблемами сьогодення.

Роботу конференції продовжила к. іст. н., асист. кафедри історії Нового та Новітнього часу Тетяна Мінаєва, яка виголосила доповідь, присвячену  одному з важливих аспектів історії повсякденності періоду Великої війни «Табірний побут військовополонених офіцерів російської армії в Німеччині та Австро-Угорщині в роки Першої світової війни». Вона докладно проаналізувала умови перебування в полоні російських офіцерів та наголосила на важливості вивчення табірного досвіду військовополонених  як складової історичної спадщини Першої світової війни.


Наступною пролунала доповідь к. іст. н., асист. кафедри історії Нового та Новітнього часу Олександра Безарова про позицію Чернівецького губернатора С. Д. Євреїнова з «єврейського питання». Асист. О. Безаров розповів про його погляди з даного питання в контексті політики російської військової адміністрації щодо єврейського населення буковинського краю, охарактеризував відмінності цієї політики на теренах Буковини та Східної Галичини у роки війни.


Своєрідним продовженням попереднього виступу стала доповідь к. іст. н., співробітниці науково-дослідницького Центру Буковинознавства Ірини Яворської на тему «Єврейські біженці з Буковини в роки Першої світової війни». Доповідач розповіла про особливості єврейського біженства, наголосила на труднощах, з якими стикалися євреї під час вимушеного переселення, а також ознайомила присутніх із цікавими фотодокументами того часу.

 

Далі присутні мали можливість почути виступ д. іст. н., проф., завідувача кафедри міжнародної інформації факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ Володимира Фісанова на тему «14 пунктів президента В. Вільсона: джерелознавчі аспекти». На підставі проведеного текстологічного аналізу, проф. В. Фісанов звернув увагу на різноманітні інтерпретації 14 пунктів Вудро Вільсона у сучасній історичній науці, а також окремо вказав на особливість тогочасного сприйняття ідей, виголошених американським президентом на завершальному етапі Першої світової війни.

 

Завершила пленарну частину наукової конференції доповідь к. іст. н., доц. кафедри історії Нового та Новітнього часу Ігора Піддубного «Політичні сили та уряд Румунії в умовах формування єдиної держави 1918 - 1922 рр.», в якій він розглянув об’єктивні та суб’єктивні чинники, що впливали на формування єдиної румунської держави у вказаний період, відзначивши вагому роль рішень Паризької мирної конференції стосовно політичних процесів у тогочасній Румунії.

 

Більшість доповідей супроводжувалася презентаціями, а виступи усіх учасників викликали жваве обговорення присутніх.

 

Підсумки конференції підбив проф. Сич, який відзначив високий науково-методологічний рівень виголошених доповідей та повідомив, що всі тексти доповідей (як виголошених, так і надісланих до оргкомітету) будуть надруковані в кафедральному збірнику наукових праць «Історична панорама» (яке є фаховим виданням зі спеціальності «Історичні науки»), наступний випуск якого побачить світ у першому кварталі 2019 році.

 

Окремо слід відмітити зацікавлену участь у роботі конференції багатьох студентів-істориків нашого факультету: вони не тільки прослухали всі доповіді учасників, але й задали їм низку запитань.

 

 

Анна Філіп (403 гр.): «Присутність і участь у конференції дозволили нам поглянути на проблеми Першої світової війни у більш широкому контексті. Я думаю, що  прослухані доповіді суттєво скорегували наші уявлення про світ, суспільство та особливо людину в контексті такого катаклізму як війна 1914 - 1918 рр. та величезних змін після її завершення. Мені сподобалося, що в обговоренні доповідей мали можливість брати участь і студенти, які з великою зацікавленістю задавали питання, висловлювали свої думки тощо. Також хотілося б відзначити неабиякий професіоналізм доповідачів та високий науковий рівень конференції».

 

Дар’я Сімаченко (403 гр.): «Конференція відкрила для нас, студентів, дещо інший ракурс сприйняття Великої війни, а саме: культурно-антропологічний. Виступи всіх доповідачів були по-справжньому цікавими та змістовними. Дякуємо кафедрі історії Нового та Новітнього часу за можливість поглянути на історію Першої світової війни крізь призму оригінальних дослідницьких підходів і різних вимірів».

 

Марина Салиго (303 гр.): «Наукова конференція справила на мене сильне враження. Одразу помітно, що доповіді підготовлені кваліфікованими науковцями. Дискусії були жвавими, а відповіді на питання глибоко обгрунтованими. Студентському науковому історичному товариству (в роботі якого я беру участь) є чому повчитись у наших викладачів, причому як у плані науковості, ораторської майстерності, формі подачі матеріалу, так і у продуманій організації таких заходів міжнародного рівня».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterншя@Сx5chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.