ќновлено
2019-01-11
12:57

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


07-11-2018
¬≥дбулась зустр≥ч з ≥сториком —ерг≥Їм “ро€ном 

 

 

 

31 жовтн€ 2018 року з ≥н≥ц≥ативи факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, в рамках роботи ¬≥дкритого ун≥верситету дл€ дорослих сп≥льно з „ќ”ЌЅ ≥мен≥ ћихайла ≤васюка в≥дбулас€ зустр≥ч з доктором ≥сторичних наук, професором кафедри м≥жнародних в≥дносин, ≥нформац≥њ та рег≥ональних студ≥й Ќац≥онального ав≥ац≥йного ун≥верситету (м. ињв) —ерг≥Їм “ро€ном. ‘ах≥вець у галуз≥ ≥стор≥њ Ќ≥меччини, ≥стор≥њ м≥жнародних в≥дносин та пор≥вн€льних пол≥тичних систем розпов≥в учасникам заходу про перекладацьк≥ проекти з польськоњ мови, а також нов≥ виданн€, завд€ки €ким украњнський читач маЇ змогу д≥знатис€ про новинки польськоњ гуман≥таристки, ≥стор≥њ та сучасност≥.


ѕерший – перекладацький проект – «—учасна польська гуман≥таристика: проблемн≥ пол€», завд€ки €кому украњнський читач познайомивс€ з перекладами з польськоњ мови праць ¬ойцеха ¬жосека, (польського ≥сторика), яна —тан≥слава Ћос€ (в≥домого польського пол≥тика та дипломата) та ≥нших. ƒругий проект – науковий – «—туд≥њ пам’€т≥ в ”крањн≥», в результат≥ реал≥зац≥њ €кого вийшла прац€ проф. јлли  иридон «√етеротоп≥њ пам’€т≥. “еоретико-методолог≥чн≥ проблеми студ≥й пам’€т≥». “рет≥й проект – також науковий – «¬елика в≥йна 1914-1918: ретроспективний анал≥з», €кий подарував украњнському читачу р€д праць €к —ерг≥€ “ро€на, так ≥ колективних монограф≥й, присв€чених р≥зним аспектам ц≥Їњ ≥сторичноњ под≥њ. „етвертий презентований проект також науковий. –оботи, €к≥ були опубл≥кован≥ в результат≥ реал≥зац≥њ даного проекту були присв€чен≥ тем≥ « олон≥ал≥зм – неоколон≥ал≥зм – постколон≥ал≥зм: ≥сторичн≥ студ≥њ».


ѕ≥сл€ презентац≥њ в≥дбулас€ наукова дискус≥€, €ка наштовхнула на роздуми про ≥сторичн≥ основи сучасноњ геопол≥тики.

 

 

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterxv3Ш\@//\ѕ€chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.