ќновлено
2018-03-14
14:41

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


13-03-2018
¬сеукрањнський конкурс студентських наукових роб≥т з пол≥толог≥њ 

” в≥дпов≥дност≥ до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни є 1364 «ѕро проведенн€ ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з галузей знань ≥ спец≥альностей у 2017/2018 навчальному роц≥» в≥д 10.10.2017 р. та положенн€ є 605 «ѕро ¬сеукрањнський конкурс студентських наукових роб≥т з галузей знань ≥ спец≥альностей» в≥д 18.04.2017 р. пов≥домл€Їмо, щоп≥дсумкова науково-практична конференц≥€ ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з пол≥толог≥њ буде проведена 27 березн€ 2018 р.

>>>
12-03-2018
ѕро використанн€ соц≥альних мереж у дистанц≥йному навчанн≥ студент≥в 

6 березн€ 2018 р. в≥дбулос€ зас≥данн€ методичноњ ком≥с≥њ кафедри ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часу, присв€чене актуальн≥й тем≥ «ѕро використанн€ соц≥альних мереж у дистанц≥йному навчанн≥ студент≥в». ÷ього разу зас≥данн€ в≥дбулос€ у значно ширшому склад≥, н≥ж зазвичай, адже, окр≥м викладач≥в кафедри, на нього були запрошен≥ маг≥странти другого року навчанн€. “аким чином, були присутн≥ зав≥дувач кафедри, проф. ќ.≤. —ич, голова методичноњ ком≥с≥њ, доц. ј.¬. ћ≥наЇв, науково-педагог≥чн≥ сп≥вроб≥тники доц. ¬.‘. ’олодницький, доц. ≤.ј. ѕ≥ддубний, асист. ќ.“. Ѕезаров, асист. ћ.¬. √л≥б≥щук, асист. “.¬. ћ≥наЇва, асп. “. ≤. ѕ’€тничук, ст. лаборант Ћ.ћ. √рицай, а також маг≥странти ћ. ѕопадюк, ≤. Ѕ≥блюк, ≤.  ушн≥р, ќ. ЋисеЇнко.

>>>
07-03-2018
”ѕј Ц в≥дпов≥дь нескореного народу  

6 березн€ 2018 р. в 13.00 у прим≥щен≥ ‘акультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулас€ презентац≥€ виставки «”ѕј – в≥дпов≥дь нескореного народу».

 ” в≥дкрит≥ виставки вз€ли участь учасники ј“ќ, викладач≥ та студенти „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, представники орган≥в державноњ влади, музейних установ та громадськост≥.

¬иступаюч≥ учасники заходу - √.—корейко (к.≥.н., доц. каф. ≥стор≥њ ”крани „Ќ”), ћ.ѕавлюк (к.п.н., доц. каф. м≥жнародних в≥дносин „Ќ”, перший заступник голови „ерн≥вецькоњ ќƒј), ё.ћакар (д.≥.н., проф., зав≥дувач каф. м≥жнародних в≥дносин „Ќ”), ё.—корейко (√олова громадського об’Їднанн€ «ћайдан»), ќ.ѕаращук (ƒобровольчий украњнський корпус "ѕравий сектор") наголосили на актуальност≥ та важливост≥ виставки €к громадсько-пол≥тичного, патр≥отично-виховного ≥ ≥нформац≥йно-роз'€снювального заходу.

>>>
02-03-2018
ќголошенн€ 

« 03 березн€ по 06 березн€ (включно) 2018 р. вс≥ зан€тт€ в≥дм≥нено. ¬с€ ≥нформац≥€ про в≥дпрацюванн€ буде пов≥домлена п≥знше.

>>>
01-03-2018
«ас≥данн€ —тудентського наукового ≥сторичного товариства 

28 лютого в≥дбулос€ планарне зас≥данн€ —тудентського наукового ≥сторичного товариства
Ѕуло розгл€нуто так≥ теми:
1 - "¬≥йськово-пол≥тична д≥€льн≥сть кн€з€ —в€топлука в 871-894 рр." - допов≥дач ƒутка ™. (II курс)
2 - " ульт богин≥ ≤с≥ди у давньоЇгипетському сусп≥льств≥" - допов≥дач  арпюк ≤. (II курс)

ћи вд€чн≥ допов≥дачам за њх роботу, за зм≥стовн≥ та ц≥кав≥ допов≥д≥. ЅажаЇмо усп≥х≥в у подальших досл≥дженн€х ус≥м членам товариства!

Ѕудемо рад≥ бачити вс≥х охочих на зас≥данн€х!

 

>>>
26-02-2018
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ђ“рансформац≥њ ≥сторичноњ памТ€т≥ї 

22-23 лютого 2018 року, ƒонецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ¬асил€ —туса, за спри€нн€ ѕрограми ≥мен≥  овальських,  ињвського оф≥су ≤нституту  енана,  анадського ≥нституту украњнських студ≥й та ¬≥нницькоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ провели м≥жнародну науково-практичну конференц≥ю «“рансформац≥њ ≥сторичноњ пам’€т≥».

” робот≥ конференц≥њ вз€ли участь близько сорока досл≥дник≥в з ”крањни, ћолдови, ѕольщ≥ та Ѕ≥лорус≥. ќсновна увага науковц≥в була зосереджена навколо методолог≥чного осмисленн€ пон€тт€ «≥сторична пам’€ть», €ке м≥цно ув≥йшло у лексикон сучасних науковц≥в.

 

≤з допов≥д€ми виступили: ƒобржанський ќлександр ¬олодимирович, декан факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доктор ≥сторичних наук, професор – «¬плив сучасних «ћ≤ на формуванн€ ≥сторичноњ пам’€т≥ украњнц≥в та пол€к≥в». ‘едун€к —ерг≥й √еорг≥йович, доктор пол≥тичних наук, професор кафедри м≥жнародних в≥дносин – «≤сторична пам’€ть €к ≥нструмент зовн≥шньоњ пол≥тики». ’ристан Ќазар≥й, асп≥рант кафедри ≥стор≥њ ”крањни – « ороль ƒанило –оманович в ≥сторичн≥й концепц≥њ галицьких русоф≥л≥в: конструюванн€ образу».

 

>>>
15-02-2018
¬сеукрањнський конкурс студентських наукових роб≥т з пол≥толог≥њ 

” в≥дпов≥дност≥ до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни є 1364 “ѕро проведенн€ ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з галузей знань ≥ спец≥альностей у 2017/2018 навчальному роц≥” в≥д 10.10.2017 р. „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича маЇ честь запросити переможц≥в ≤ туру ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т з пол≥толог≥њ дл€ участ≥ у ≤≤ тур≥ конкурсу.

>>>
18-01-2018
 руглий ст≥л "¬несок буковинц≥в у створенн€ ”крањнськоњ соборноњ держави" 

17 с≥чн€ 2018 року, до ƒн€ —оборност≥ ”крањни, у рамках в≥дзначенн€ 100-р≥чч€ ”крањнськоњ революц≥њ та 99-р≥чч€ проголошенн€ јкту «луки ”Ќ– ≥ «”Ќ–, „ерн≥вецька ф≥л≥€ ƒержавноњ науковоњ установа «≤нститут модерн≥зац≥њ зм≥сту осв≥ти», сп≥льно з факультетом ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, ≤нститутом п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти „ерн≥вецькоњ област≥, „ерн≥вецьким обласним краЇзнавчим музеЇм провели в б≥бл≥отец≥ „ерн≥вецького обласного центру естетичного вихованн€ «ён≥сть Ѕуковини» круглий ст≥л «¬несок буковинц≥в у створенн€ ”крањнськоњ соборноњ держави».

>>>
11-01-2018
–ег≥ональна рада з питань етнонац≥ональноњ пол≥тики в≥дновила свою роботу 

¬ останн≥й м≥с€ць 2017 року у „ерн≥вецьк≥й област≥ в≥дновила свою роботу –ег≥ональна рада з питань етнонац≥ональноњ пол≥тики при „ерн≥вецьк≥й обласн≥й державн≥й адм≥н≥страц≥њ, де й в≥дбулос€ њњ перше, установче зас≥данн€.

>>>
11-01-2018
¬икладач≥ кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ вз€ли участь у м≥жнародн≥й науков≥й конференц≥њ про д≥аспори у сучасному св≥т≥ 

”  ишинев≥ (–еспубл≥ка ћолдова) в≥дбулас€ м≥жнародна наукова конференц≥€ «ƒ≥аспори у сучасному св≥т≥: рег≥ональний контекст та потенц≥ал дл€ ст≥йкого розвитку крањни походженн€», у €к≥й вз€ли участь викладач≥ кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€, професор јнатол≥й  руглашов та доцент Ќатал≥€ ЌечаЇва-ёр≥йчук.

>>>
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШчbрр@SнmТ„chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.