ќновлено
2017-04-28
13:57

 

ўиро в≥таю ¬ас в≥д ≥мен≥ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

Ќаш факультет бере початки в≥д перших кафедр ≥сторичного проф≥лю, €к≥ були утворен≥ ≥з заснуванн€м ун≥верситету 1875 року. « 1940 року ≥сторичний факультет почав працювати €к окремий п≥дрозд≥л ун≥верситету. 2010 року ми в≥дзначили своЇ с≥мдес€тил≥тт€.
¬ процес≥ розвитку на факультет≥, кр≥м ≥сторичного було в≥дкрито нов≥ напр€ми п≥дготовки фах≥вц≥в: пол≥толог≥€ та м≥жнародн≥ в≥дносини. “ому з 2005 р. факультет перейменовано на факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
ћи завжди рад≥ молодим люд€м, €к≥ хочуть навчатис€ на нашому факультет≥ ≥ готов≥ забезпечити вс≥ необх≥дн≥ умови дл€ здобутт€ ними €к≥сноњ вищоњ осв≥ти.

« повагою, декан проф. ќлександр ƒобржанський

 


28-04-2017
ƒопов≥дь маг≥странта кафедри ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часу ћиколи ѕопадюка визнано кращою серед учасник≥в п≥дсумкового зас≥данн€ студентськоњ науковоњ конференц≥њ 2017 року 

27 кв≥тн€ 2017 року в „ервон≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулос€ п≥дсумкове зас≥данн€ щор≥чноњ студентськоњ науковоњ конференц≥њ. « допов≥ддю на тему «‘ултонська промова ¬.„ерч≥лл€ в рад€нськ≥й та сучасн≥й рос≥йськ≥й ≥сторичн≥й думц≥» усп≥шно виступив студент-маг≥странт V курсу кафедри ≥стор≥њ нового та нов≥тнього часу факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин ѕопадюк ћикола.

>>>
28-04-2017
ѕам'€т≥ Ћюбомира ¬инара 

” —в≥тлу ¬еликодну Ќед≥лю в≥д≥йшов у «асв≥ти видатний ”крањнський ¬чений, ѕочесний ƒоктор „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ѕрофесор Ћюбомир ¬инар. ”с≥ ми глибоко сумуЇмо за нашим ѕочесним ƒоктором. ¬исловлюЇмо сп≥вчутт€ …ого –одичам ≥ Ѕлизьким.

>>>
27-04-2017
«ас≥данн€ методичноњ ком≥с≥њ кафедри ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часу 

26 кв≥тн€ на кафедр≥ ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часу в≥дбулос€ чергове зас≥данн€ методичноњ ком≥с≥њ. ÷ього разу на њњ зас≥данн≥ виступила   кандидат пол≥тичних наук, доцент кафедри сучасних ≥ноземних мов та перекладу факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин ¬алентина ¬≥ктор≥вна Ѕогатирець, €ка розпов≥ла про св≥й досв≥д стажуванн€ у ѕразькому ун≥верситет≥ („ех≥€) та ознайомила присутн≥х з особливост€ми п≥дготовки наукових роб≥т дл€ публ≥кац≥њ в ≥ноземних журналах, що вход€ть до перел≥ку пров≥дних наукометричних баз (Scopus, Web of Science).

>>>
27-04-2017
—туденти факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин вз€ли участь у ¬сеукрањнськ≥й ол≥мп≥ад≥ з ≥стор≥њ 

10 ‒ 13 кв≥тн€ 2017 року на баз≥ факультету психолог≥њ, ≥стор≥њ та соц≥олог≥њ ’ерсонського державного ун≥верситету в≥дбувс€ II етап ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади з≥ спец≥альност≥ «≤стор≥€» серед студент≥в класичних ≥ педагог≥чних ун≥верситет≥в, в €кому наш ун≥верситет г≥дно представили студенти V курсу факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин  олод≥й јл≥на та ѕопадюк ћикола.

>>>
25-04-2017
«ахист дисертац≥њ ќ. ќбершт 

21 кв≥тн€ 2017 р. на зас≥данн≥ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради ƒ 76.051.06 у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ публ≥чний захист дисертац≥њ ќльги ћиколањвни ќбершт “–ос≥йський нац≥онал≥стичний рух на Ќаддн≥пр€нськ≥й ”крањн≥ на початку ’’ ст.: ≥деолог≥€ та практика” на здобутт€ наукового ступен€ кандидата ≥сторичних наук за спец≥альн≥стю 07.00.01 – ≥стор≥€ ”крањни.

ƒисертац≥йне досл≥дженн€ було п≥дготовлено п≥д науковим кер≥вництвом доктора ≥сторичних наук, професора ƒобржанського ќлександра ¬олодимировича, декана факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.
>>>
24-04-2017
—туденти-пол≥тологи вибороли перше м≥сце на ¬сеукрањнському конкурс≥ коротких в≥део≥стор≥й ЂЋюди та в≥йнаї 

 афедра пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥таЇ переможц≥в конкурсу – студент≥в-пол≥толог≥в нашого ун≥верситету ’ристину √аврилюк та ќлену —орокол≥тню!

>>>
13-04-2017
ќбговоренн€ основних етап≥в виконанн€ проекту INOTLES  

” понед≥лок, 10 кв≥тн€, у рамках роботи VII ћ≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ «–озвиток пол≥тичноњ науки: Ївропейськ≥ практики та нац≥ональн≥ перспективи», в≥дбувс€ круглий ст≥л на тему ««д≥йсненн€ та перспективи розвитку проекту «≤нновац≥њ у вивченн≥ та викладанн≥ ™вропейських студ≥й (INOTLES )».

>>>
11-04-2017
¬≥дбулас€ VII ћ≥жнародна наукова конференц≥€ Ђ–озвиток пол≥тичноњ науки: Ївропейськ≥ практики та нац≥ональн≥ перспективиї 

” понед≥лок, 10 кв≥тн€ 2017 р., „ерн≥вц≥ в≥тали учасник≥в та гостей VI≤ ћ≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ «–озвиток пол≥тичноњ науки: Ївропейськ≥ практики та нац≥ональн≥ перспективи», урочисте в≥дкритт€ €коњ в≥дбулос€ у „ервон≥й зал≥ нашого ун≥верситету.

>>>
10-04-2017
”крањнське заруб≥жж€ про революц≥йн≥ под≥њ в ”крањн≥ (1917-1923 рр.): типолог≥€ джерел та оц≥нка под≥й 

6 кв≥тн€ 2017 р. у  иЇв≥ в≥дбулас€ м≥жнародна конференц≥€ «”крањнське заруб≥жж€ про революц≥йн≥ под≥њ в ”крањн≥ (1917-1923 рр.): типолог≥€ джерел та оц≥нка под≥й», €ку орган≥зував ≤нститут украњнськоњ археограф≥њ та джерелознавства ≥м. ћ. —. √рушевського при ЌјЌ ”крањни. ”часниками цього наукового заходу були науковц≥ з р≥зних м≥ст ”крањни, ѕольщ≥,  анади.

>>>
10-04-2017
Ђ—тань на день студентом кафедри ≥стор≥њ Ќового та нов≥тнього часуї 
як в≥домо, виб≥р профес≥њ – один ≥з найважлив≥ших етап≥в у житт≥ кожноњ людини. ÷е бентежить багатьох старшокласник≥в, €к≥ намагаютьс€ знайти в≥дпов≥дь на актуальн≥ дл€ них питанн€: €кому фаху надати перевагу, €кий ун≥верситет обрати, на €кому факультет≥ можна найкраще зреал≥зувати себе? ўоби допомогти њм у ц≥й в≥дпов≥дальн≥й справ≥, на факультет≥ ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича прид≥л€Їтьс€ велика увага профор≥Їнтац≥йн≥й робот≥ з майбутн≥ми аб≥тур≥Їнтами.
>>>
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster)ОШґ}ж@•0еCchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.