Оновлено
2021-05-13
16:32

Faculty of History, Political Science and International Relations


22-10-2020
Онлайн-курс «Будуємо Європу разом: європейська єдність та інтеграційні процеси» 

З листопада 2020 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на Факультеті історії, політології та міжнародних відносин розпочнеться онлайн-курс «Будуємо Європу разом: європейська єдність та інтеграційні процеси» в рамках модуля імені Жана Моне (“Doing Europe: Cohesion and Integration in the European Union” ПРОЕКТНИЙ номер - 611388-EPP-1-2019-1-DE-EPPJMO-MODULE)

Це – вже четвертий онлайн-курс, який слухатиметься студентами Факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. Курс фінансується Євросоюзом у рамках програми імені Жана Моне (Еразмус+), однієї з освітніх програм Європейського Союзу за всебічної підтримки керівника проєкту Тетяною ХАВЛІН – к.с.н. кафедри соціальних наук філософського факультету (Університет Зігена/Universität Siegen, Німеччина), декана факультету професора Олександра ДОБРЖАНСЬКОГО, завідувача кафедри сучасних іноземних та перекладу доцента Зої КУДЕЛЬКО та Відділом міжнародних зв’язків.

Для ефективнішого розв’язання стратегічних і тактичних завдань поточної розбудови української державності важливе значення має, передусім, глибоке осмислення й творче запозичення досвіду світових лідерів у запровадженні та постійному вдосконаленні демократичної практики управління високорозвинутими у політичному й економічному сенсі країнами Європи. Разом з тим, просування України до Європи, це не лише підписання формальних угод, а насамперед, це розбудова Європи в Україні; це глибоке розуміння що таке Європа; які цінності та стандарти закладені в основу європейської ідентичності; і що саме спонукає та надихає європейців ідентифікувати себе з Європою, де найвищою соціальною цінністю є людина, і все державне та соціальне життя спрямовані на забезпечення максимального комфорту та захисту її прав та свобод, що і є основною метою розробленого курсу «Будуємо Європу разом: європейська єдність та інтеграційні процеси» в рамках модуля імені Жана Моне.

Вагомим є той факт, що євроінтеграційні аспірації України гостро порушили проблему високоякісного перекладу, позаяк реалії сьогодення як ніколи вимагають згармонізованості національних стандартів України з міжнародними європейськими. Професійний переклад як когнітивна діяльність розкриває тісний взаємозв’язок між різними динамічними процесами соціокультурної діяльності людства у процесі крос-культурної комунікації. Крім того, професійний перекладач як медіатор крос-культурної комунікації є необхідною запорукою змін, успішного існування та виживання в умовах стрімкої глобалізації. Набутий крос-культурний та крос-предметний досвід викладачами Кафедри сучасних іноземних мов та перекладу сприяє ефективному викладанню іноземних мов на факультету. З попереднього досвіду, варто зазначити, що студенти нашого факультету, які вчаться за спеціалізацією «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (International Relations, Public Communication and Regional Studies), стали справжніми агентами змін, прослухавши впродовж 2017-2019 рр. онлайн курси EUROSCI і, вдосконалюючи свій фах, набули навичок суспільно-політичного перекладу а саме, Jean Monnet Open Online Course of European Integration: ‘Economic development’ (онлайн курсу Жана Моне з питань євроінтеграції «Науковий Європеїзм») та the EU-funded course ‘Jean Monnet Open Online Course of European Integration: Strategic Communications’ EUROSCI онлайн-курс з питань євроінтеграції модуль імені Жана Моне «Стратегічні комунікації», координований доцентом Ясського університету імені Александру Йоана Кузи (Румунія), доктором філософії Лондонської школи економіки і політичних наук – Дієго ВАРЕЛОЮ (Diego Varela Pedreira) (https://www.eurosci.net/projects/eurosci-network).

Студенти (викладачів Валентини БОГАТИРЕЦЬ та Зої КУДЕЛЬКО) мали змогу прослухати відео-конференції за участю експертних груп у режимі реального часу, публічні онлайн-дискусії, сучасні кейси, мали нагоду ознайомитися з методологією вивчення Європейського Союзу та нагальних проблем євроінтеграції з наукової точки зору; обмінятися думками та досвідом зі слухачами 20 університетів (включаючи наш університет) з 8 країн, які є стратегічними партнерами ЄС. Успішно опанувавши курс, кожен з учасників програми отримав європейський сертифікат. (https://www.eurosci.net/announcements/eurosci-network-students-chernivtsi-pose-their-new-certificates)

Але вирішальним кроком для подальшої співпраці та участі у новому проєкті “Doing Europe: Cohesion and Integration in the European Union” стала надзвичайно потужна, професійна та креативна командна діяльність наших студентів-культурних дипломатів, які спілкувалися переважно англійською, а також іспанською, німецькою та румунською (європейські мови, які викладаються на нашій кафедрі), що посприяло конструктивному діалогу та взаємозбагаченню досвідом зі студентами інших закладів, а також стало домінантою створення позитивного іміджу не лише Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а й України, загалом. (https://www.eurosci.net/events/what-eu-means-us-video-students-valentyna-bohatyrets-chnu).

Варто наголосити, що модуль імені Жана Моне, координований керівником проєкту Тетяною ХАВЛІН – доц. кафедри соціальних наук філософського факультету (Університет Зігена/Universität Siegen, Німеччина), за участю локальних координаторів – доктора філософії Лондонської школи економіки і політичних наук – Дієго ВАРЕЛИ (Ясський університет імені Александру Йоана Кузи, Румунія) та доцента кафедри сучасних іноземних мов та перекладу Валентини БОГАТИРЕЦЬ (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна); був обраний для фінансування Європейською Комісією. Цей модуль є одним з проєктів Жана Моне, який був схвалений для фінансування у 2019 році (Рішення № 2019 - 1760/001 – 001). Це співробітництво стало можливим завдяки мережі EUROSCI, яка сприяє глобальній співпраці закладів вищої освіти. (https://www.eurosci.net/announcements/jean-monnet-module-led-universitat-siegen-selected-eu-funding)

 «Ми – Європа! Не запитуйте, що Європа може зробити для вас, але запитайте, що ви можете зробити для Європи, розбудовуючи Європу!», йдеться в «Маніфесті» перебудови Європи, ініційованому соціологом Ульріхом Беком і депутатом Європарламенту Даніелем Кон-Бендітом у 2012 році. І ця ідея спонукала авторів проєкту до усвідомлення головних та першочергових засад ЄС – єдності та інтеграційних процесів. Разом з тим, проєкт DoEU фокусується на нещодавніх подіях у Європі, які значно посилили євроскептичні настрої та має на меті відповісти на низку питань: Як сприяти згуртованості та єдності ЄС у часи поглиблення кризи націоналізму Східної Європи? Як ефективно сприяти подальшим інтеграційним процесам, беручи до уваги набутий досвід Brexit та протестного руху «жовтих жилетів»? З огляду на це, ідея «Розбудовувати та укріплювати підвалини єдиної Європи для громадян» має пропагуватися та підтримуватися на всіх рівнях, особливо залучаючи молодь через наукові стипендії, гранти та проєкти. Завдяки широкому використанню інформаційно-комунікаційних технологій, а також відкритих освітніх ресурсів цей проєкт сприяє об’єднанню Сходу та Заходу Європи шляхом здійснення академічного діалогу з питань європейської інтеграції та єдності в Університеті Зіґена в Німеччині та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в Україні, як пріоритетного партнера у розбудові єдиної Європи та Європи в Україні у рамках Східного партнерства.

Локальний керівник проєкту

Валентина Богатирець,

кандидат політичних наук,

доцент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу

  Back
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЮ©Јјd@=яF*chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.