ќновлено
2019-09-19
09:44

Faculty of History, Political Science and International Relations


02-07-2019
24 червн€ 2019 р. в≥дбувс€ захист докторськоњ дисертац≥њ Ѕезарова ќлександра “ро€новича 

 

 

24 червн€ 2019 р. на зас≥данн≥ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради ƒ. 76.051.06 у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ прилюдний захист докторськоњ дисертац≥њ ќлександра “ро€новича Ѕезарова на тему: «™врейський чинник у революц≥йному рус≥ в –ос≥йськ≥й ≥мпер≥њ» (1861-1917 роки) з≥ спец≥альност≥ 07.00.02 - всесв≥тн€ ≥стор≥€. ƒисертац≥€ була виконана на кафедр≥ ≥стор≥њ Ќового та Ќов≥тнього часу факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин. Ќауковим консультантом дисертанта був зав≥дувач кафедри, докт. ≥стор. наук, проф. —ич ќлександр ≤ванович.

 

” своЇму в≥дгуку про дисертац≥ю науковий консультант, зокрема, зауважив: «“ема дисертац≥йноњ роботи ќ. “. Ѕезарова Ї вельми складною та водночас практично недосл≥дженою в украњнськ≥й ≥сторичн≥й науц≥. ƒисертац≥йна проблема, €ку автор обрав предметом свого досл≥дженн€, довгий час залишалас€ поза увагою досл≥дник≥в. ѓњ оминали з р≥зних причин, зокрема й через хибну пол≥ткоректн≥сть. јле з огл€ду на нац≥ональне походженн€ пров≥дних д≥€ч≥в соц≥ал≥стичних парт≥й –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ та рос≥йських анарх≥ст≥в, важко заперечувати, так би мовити, «Їврейське забарвленн€» революц≥йного руху в ц≥й держав≥. « ≥ншого боку, сл≥д визнати, що в≥дсутн≥сть грунтовного вивченн€ саме нац≥ональноњ складовоњ революц≥йного руху вочевидь зб≥днювало багатобарвну пал≥тру ≥стор≥њ –ос≥њ у пореформенний час. “ому виб≥р саме такоњ теми, €ку науковець розробл€в понад 10 рок≥в, видаЇтьс€ ц≥лком виправданим ≥, безумовно, актуальним з науковоњ точки зору».

 

ƒисертац≥йне досл≥дженн€ ќ. “. Ѕезарова викликало неаби€ке зац≥кавленн€ у представник≥в академ≥чноњ сп≥льноти, причому не т≥льки ”крањни, але й сус≥дних крањн. ¬≥дгуки на втореферат його дисертац≥њ над≥слали докт. пол≥т. наук, проф. кафедри всесв≥тньоњ ≥стор≥њ –≥вненського державного гуман≥тарного ун≥верситету ћ. ћ. √он, докт. ≥стор. наук, проф., зав≥дувач кафедри новоњ та нов≥тньоњ ≥стор≥њ ќдеського нац≥онального ун≥верситету ≥м. ≤. ≤. ћечникова ќ. Ѕ. ƒьом≥н, докт. ≥стор. наук, проф., зав≥дувач кафедри м≥жнародних в≥дносин та м≥жнародного права  ињвського ун≥верситету ≥м. Ѕ. √р≥нченка ≤. ¬. ∆алоба, докт. ≥стор. наук, проф. кафедри пол≥тичних технолог≥й  ињвського нац≥онального економ≥чного ун≥верситету ≥м. ¬. √етьмана «. ≤. «айцева, а також доктор ≥сторичних наук, старший науковий сп≥вроб≥тник, зав≥дуючий групою «≈тнолог≥€ Їврењв» ≤нституту культурноњ спадщини ћ≥н≥стерства осв≥ти, культури та досл≥джень –еспубл≥ки ћолдова ¬. ¬. ƒам€н,  доктор ≥сторичних наук, професор, зав≥дувач кафедри документознавства та ≥нформац≥йноњ анал≥тики —анкт-ѕетербурзького державного ≥нституту культури ƒ. ј. ™ль€шевич, кандидат ≥сторичних наук, доцент кафедри м≥жнародних в≥дносин Ѕ≥лоруського державного ун≥верситету ƒ. Ћ. Ўевельов. 

 

ќф≥ц≥йними опонентами дисертанта виступили:

 

—ерг≥й ¬алер≥йович  орновенко - докт. ≥стор. наук, проф., проректор з науковоњ, ≥нновац≥йноњ та м≥жнародноњ д≥€льност≥ „еркаського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ Ѕогдана ’мельницького;

 

¬енгер Ќатал≥€ ¬≥ктор≥вна – докт. ≥стор. наук, доцент кафедри всесв≥тньоњ ≥стор≥њ ƒн≥провського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ќлес€ √ончара;

 

“орт≥ка ћар≥€ ¬алер≥њвна – докт. ≥стор. наук, доцент кафедри ≥стор≥њ, музеЇзнавства та пам€ткознавства ’арк≥вськоњ державноњ академ≥њ культури.

 

јктивну участь в обговоренн≥ дисертац≥йного досл≥дженн€ Ѕезарова ќ. “. вз€ли члени ¬ченоњ ради, зокрема, проф. ∆ерноклЇЇв ќ. —т., проф. ћакар ё. ≤., проф. —тр≥льчук Ћ. ¬., проф. „учко ћ.  ., проф. ‘≥санов ¬. ѕ., проф. Ѕоднарюк Ѕ. ћ., проф. ћарусик “. ¬., проф. ёр≥й ћ. ‘.

 

¬ результат≥ таЇмного голосуванн€ спец≥ал≥зована вчена рада одностайно ухвалила р≥шенн€, €ким вважаЇ, що автор дисертац≥њ «™врейський чинник у революц≥йному рус≥ в –ос≥йськ≥й ≥мпер≥њ (1861–1917 рр.)» - Ѕезаров ќлександр “ро€нович - заслуговуЇ на присудженн€ наукового ступен€ доктора ≥сторичних наук за спец≥альн≥стю 07.00.02 – всесв≥тн€ ≥стор≥€.

 

  Back
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterFСУШЬ@Жт<Ртchnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.