Оновлено
2020-09-25
11:15

Faculty of History, Political Science and International Relations


02-07-2019
24 червня 2019 р. відбувся захист докторської дисертації Безарова Олександра Трояновича 

 

 

24 червня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся прилюдний захист докторської дисертації Олександра Трояновича Безарова на тему: «Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії» (1861-1917 роки) зі спеціальності 07.00.02 - всесвітня історія. Дисертація була виконана на кафедрі історії Нового та Новітнього часу факультету історії, політології та міжнародних відносин. Науковим консультантом дисертанта був завідувач кафедри, докт. істор. наук, проф. Сич Олександр Іванович.

 

У своєму відгуку про дисертацію науковий консультант, зокрема, зауважив: «Тема дисертаційної роботи О. Т. Безарова є вельми складною та водночас практично недослідженою в українській історичній науці. Дисертаційна проблема, яку автор обрав предметом свого дослідження, довгий час залишалася поза увагою дослідників. Її оминали з різних причин, зокрема й через хибну політкоректність. Але з огляду на національне походження провідних діячів соціалістичних партій Російської імперії та російських анархістів, важко заперечувати, так би мовити, «єврейське забарвлення» революційного руху в цій державі. З іншого боку, слід визнати, що відсутність грунтовного вивчення саме національної складової революційного руху вочевидь збіднювало багатобарвну палітру історії Росії у пореформенний час. Тому вибір саме такої теми, яку науковець розробляв понад 10 років, видається цілком виправданим і, безумовно, актуальним з наукової точки зору».

 

Дисертаційне дослідження О. Т. Безарова викликало неабияке зацікавлення у представників академічної спільноти, причому не тільки України, але й сусідних країн. Відгуки на втореферат його дисертації надіслали докт. політ. наук, проф. кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету М. М. Гон, докт. істор. наук, проф., завідувач кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова О. Б. Дьомін, докт. істор. наук, проф., завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету ім. Б. Грінченка І. В. Жалоба, докт. істор. наук, проф. кафедри політичних технологій Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана З. І. Зайцева, а також доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідуючий групою «Етнологія євреїв» Інституту культурної спадщини Міністерства освіти, культури та досліджень Республіки Молдова В. В. Дамян,  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної аналітики Санкт-Петербурзького державного інституту культури Д. А. Єльяшевич, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Білоруського державного університету Д. Л. Шевельов. 

 

Офіційними опонентами дисертанта виступили:

 

Сергій Валерійович Корновенко - докт. істор. наук, проф., проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

 

Венгер Наталія Вікторівна – докт. істор. наук, доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

 

Тортіка Марія Валеріївна – докт. істор. наук, доцент кафедри історії, музеєзнавства та памяткознавства Харківської державної академії культури.

 

Активну участь в обговоренні дисертаційного дослідження Безарова О. Т. взяли члени Вченої ради, зокрема, проф. Жерноклєєв О. Ст., проф. Макар Ю. І., проф. Стрільчук Л. В., проф. Чучко М. К., проф. Фісанов В. П., проф. Боднарюк Б. М., проф. Марусик Т. В., проф. Юрій М. Ф.

 

В результаті таємного голосування спеціалізована вчена рада одностайно ухвалила рішення, яким вважає, що автор дисертації «Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861–1917 рр.)» - Безаров Олександр Троянович - заслуговує на присудження наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

 

  Back
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster—ZB@ќ—Ћѓchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.