ќновлено
2019-12-17
10:00

Faculty of History, Political Science and International Relations


22-05-2019
™вро≥нтеграц≥йн≥ процеси в ”крањн≥: погл€д молодого покол≥нн€ 

 

 

 

17 травн€ 2019 року в „ерн≥вц€х в≥дбувс€ обласний етап конкурсу учн≥вських твор≥в-есе та учн≥вськоњ науково-досл≥дноњ конференц≥њ «”крањнський вим≥р процес≥в Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ». ѕроходили ≥нтелектуальн≥ змаганн€ традиц≥йно на баз≥ „ерн≥вецького ф≥лософсько-правового л≥цею є2.
 онкурс та конференц≥€ були ≥н≥ц≥йован≥ проф. јнатол≥Їм  руглашовим за активноњ п≥дтримки колективу кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. « 2013 року вони провод€тьс€ ƒепартаментом осв≥ти ≥ науки „ерн≥вецькоњ облдержадм≥н≥страц≥њ, ≤нститутом п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти сп≥льно та кафедрою вже всьоме. ћета конкурсу пол€гаЇ в широкому ≥нформуванн≥ учн≥вськоњ молод≥ про зм≥ст Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ; ознайомленн€ з њњ украњнськими вим≥рами. ÷ього року  на конкурс було за€влено 16 учасник≥в, 12 з €ких безпосередньо вз€ли участь в учн≥вськ≥й конференц≥њ.

« в≥тальними словами до учасник≥в звернулис€ ¬асиль √остюк, заступник голови „ерн≥вецькоњ ќƒј; ќлександр ѕаскар, заступник голови „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради; ќлександр ƒобржанський, доктор ≥сторичних наук, професор, декан факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ё. ‘едьковича; јнатол≥й  руглашов, зав≥дувач кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ „Ќ” ≥м.  ё. ‘едьковича, кер≥вник  афедри ≥мен≥ ∆ана ћоне, доктор пол≥тичних наук, професор, голова жур≥; “амара Ѕогачик, заступник директора ≤ѕѕќ„ќ з науково-методичноњ роботи, кандидат ≥сторичних наук; јндр≥й —≥г≥тов, директор „ерн≥вецького ф≥лософсько-правового л≥цею є2.

ѕромовц≥ у своњх виступах наголосили на тому, що Ївропейська ≥нтеграц≥€ – важливий етап у розвитку будь-€коњ демократичноњ, правовоњ держави. ”крањна €к розвинута Ївропейська крањна робить важлив≥ кроки у цьому напр€мку. ѕриЇмно, що учн≥вська молодь не байдужа до ц≥Їњ проблеми.  онкурс учн≥вських твор≥в-есе та науково-досл≥дна конференц≥€ «”крањнський вим≥р процес≥в Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ», €к≥ провод€тьс€ в≥дпов≥дно до  омплексноњ програми п≥двищенн€ €кост≥ нац≥онально-патр≥отичного вихованн€ д≥тей та молод≥ „ерн≥вецькоњ област≥ на 2017-2021 роки», затвердженоњ 12-ою сес≥Їю обласноњ ради VI скликанн€ в≥д 24.03.2017 є9-12/17, показали високий р≥вень зац≥кавленост≥ старшокласник≥в Ївро≥нтеграц≥йними процесами, майбутн≥м ”крањни €к Ївропейськоњ держави.

–оботи та виступи учасник≥в оц≥нювалис€ за такими критер≥€ми: ч≥тк≥сть постановки проблеми, формулюванн€ мети та завданн€ досл≥дженн€; самост≥йн≥сть, ориг≥нальн≥сть ≥ доказов≥сть суджень, на€вн≥сть елемент≥в науковоњ новизни; обірунтован≥сть поданих висновк≥в та њхн€ в≥дпов≥дн≥сть тем≥, поставленим завданн€м ≥ мет≥ досл≥дженн€; в≥дпов≥дн≥сть вимогам щодо оформленн€ досл≥дницьких роб≥т. «а результатами оц≥нок жур≥ бронзовими призерами стали ќлександра ѕроцюк, ¬асиль —еменюк ≥  р≥ст≥ан Ѕирзу. ƒруге м≥сце пос≥ли ёл≥€ ƒулеба та Ќад≥€ —араф≥нчан. ѕеремогу здобув ≤гор  омлЇв.

ѕереможц≥ отримали дипломи та подарунков≥ картки (за перше м≥сце нагорода становить 1500 грн.), а також невеличк≥ сувен≥ри в≥д ѕредставництва ™вропейського —оюзу в ”крањн≥, а њх науков≥ кер≥вники та члени жур≥ – под€ки ƒепартаменту осв≥ти ≥ науки „ерн≥вецькоњ ќƒј.

 

 

  Back
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterV?ж&Ш@ДR»chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.