Оновлено
2019-12-17
10:00

Faculty of History, Political Science and International Relations


15-05-2019
Науковий семінар «Теорія ідентичності та її застосування в сучасних дослідженнях з історії пізньоімперської Росії» 

З 2001 року за ініціативи завідувача кафедри історії Нового та Новітнього часу, професора О. І. Сича діє кафедральний науковий семінар. Засідання цього наукового заходу відбуваються регулярно (декілька разів упродовж навчального року), що сприяє професійному спілкуванню викладачів кафедри, науковим дискусіям, підвищенню їх фахової кваліфікації, запровадженню до навчального процесу багатьох ідей і результатів обговорень. До речі, вже впродовж ряду років матеріали наукових семінарів друкуються на шпальтах наукового кафедрального збірника «Історична панорама».

13 травня 2019 року кафедрою історії Нового та новітнього часу був проведений черговий науковий семінар на тему «Теорія ідентичності та її застосування в сучасних дослідженнях з історії пізньоімперської Росії». Доповідачем виступив асистент, канд. іст. наук О. Т. Безаров.

Спершу зі вступним словом виступив модератор заходу, проф. О. І. Сич, який наголосив на актуальності обраної теми з наукової та суспільно-політичної точок зору. Далі у своїй доповіді асист. О. Т. Безаров виклав ключові положення теорії ідентичності, її сильні та слабкі сторони та можливості їх застосування для вивчення історії імперії Романових наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Після завершення доповіді присутні почали обговорювати виступ та ставити питання доповідачу. У роботі наукового семінару взяли участь викладачі кафедри, зокрема, д. і. н., проф. О. І. Сич, доц. В. Ф. Холодницький, доц. І. А. Піддубний, доц. А. В. Мінаєв, доц. В. І. Пінцак, асист. Т. В. Мінаєва, асист. Глібіщук М. В., к.і.н. Т. І. П’ятничук. Також на семінарі були присутні студенти старших курсів, які мали можливість висловити свої судження щодо питань, які обговорювалися на цьому науковому заході, зокрема, В. Хома, І. Кисилиця та ін.

Підсумки обговорення підбив проф. О. І. Сич., який наголосив на доцільності продовження подальшого обговорення даної теми та перспективах застосування теорії ідентичності для вивчення інших складних питань всесвітньої історії.

  Back
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster0’к0@pЪ фпchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.