Оновлено
2023-03-29
10:01

Рекомендації МОНУ для ЗВО щодо дотримання принципів академічної доброчесності

Корисна інформація

Заходи з популяризації академічної доброчесності у ЧНУ у 2020-2021 н.р.

ЧНУ - учасник проекту AcademIQ «Ініціативa академічної доброчесності та якості освіти»

Етичний кодекс  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Правила академічної доброчесності у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Положення про виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Контакти

 

Основні засади науково-дослідної роботи студента – Глібіщук М.В.

Методика написання дослідницьких робіт з історії – Герегова С.В.

https://drive.google.com/file/d/1yR0csNc8FizLOOiC1AOg663Ui03Ww0xv/view

Методика написання студентських наукових робіт: есе, реферат, стаття, курсова робота  - Богачик Т.С.

https://drive.google.com/file/d/18r2R6ZD88E-P7k8I9A7cQ0quNoriHw0K/view

 

Методика застосування критичного мислення на уроках історії  - Мінаєва Т.В.

https://drive.google.com/file/d/15BYMWTu0Iugo9OD06kynd7NsE88ZLSsp/view

 Основи наукових досліджень - Добржанський О.В.

Організаційно-нормативні основи здійснення наукової діяльності – Добржанський О.В.

https://drive.google.com/file/d/1H--FIaGQipm8izf3N7oNZZf6XdlSGJbZ/view

  

Методика викладання соціально-політичних дисциплін у вищих навчальних закладах –Юрійчук Є.П.

https://drive.google.com/file/d/1idckYYYwJ9S8UHVv9acRCEEfWBItwadK/view

  Відбувся науково-методичний семінар кафедри всесвітньої історії ЧНУ та Прикарпатського університету на тему: «Інформаційні технології в освітній діяльності викладача історії» (доповідач - доц. М.Д.Вітенко, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника) 

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[5130][id]=14314

 25 березня 2021 р.  у рамках співпраці з університетом імені «Штефан чел Маре» (м.Сучава, Румунія) за сприяння декана факультету, д.і.н, проф. Добржанського здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 «Середня освіта (історія) та 032 «Історія та археологія» та викладачі факультету історії, політології та міжнародних відносин мали можливість взяти участь в гостьовій лекції, яку провів професор, проректор Сучавського університету «Штефана чел Маре» (Румунія) Штефан Пурич.

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[5130][id]=14203

  

17 березня 2021 р. на факультеті історії, політології та міжнародних

відносин для студентів 3-4 курсів спеціальностей 032 «Історія та археологія»

та 014 «Середня освіта (історія)» було проведено вебінар на тему

«Дотримання правил академічної доброчесності під час написання

студентських наукових робіт».

Вебінар провели: д.і.н. професор (гарант програми 014 «Середня освіта

(історія)») Чучко Михайло Костянтинович та к.і.н. доцент (гарант програми

032 «Історія та археологія») Яценюк Галина Миколаївна.

Чучко М.К. наголосив на актуальності дотримання правил академічної

доброчесності та ознайомив студентів з основними Положеннями ЧНУ, які

регулюють правила академічної доброчесності.

Яценюк Г.М. розкрила поняття ти типи плагіату, пояснила що таке

навмисний і ненавмисний плагіат, та ознайомила студенів з основними

вимоги під час цитування в їхніх роботах. 

9 квітня 2021 р. к.і.н. асист. Богачик Т.С провела лекцію-тренінг для студентів 1 курсу спеціальності «Середня освіта (історія)» - з курсу вільного вибору «Методика написання студентських наукових робіт». Тема заняття «Етика написання наукової роботи на засадах академічної доброчесності».

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterыГJµи@гХнzchnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.