ќновлено
2019-05-22
16:52

—»—“≈ћј ¬»’ќ¬Ќќѓ –ќЅќ“»

√оловну мету виховного процесу колектив кафедр вбачаЇ в тому, щоб формувати св≥домих громад€н, патр≥от≥в, профес≥онал≥в, тобто людей з притаманними њм особист≥сними €кост€ми й рисами характеру, св≥тогл€дом ≥ способом мисленн€м, почутт€ми та повед≥нкою, спр€мованими на саморозвиток та розвиток демократичного громад€нського сусп≥льства в ”крањн≥.

”с€ осв≥тн€ д≥€льн≥сть вищого навчального закладу ірунтуЇтьс€ на принцип≥ Їдност≥ навчанн€ та вихованн€. «важаючи на це, виховна робота у р≥зних њњ формах зд≥йснюЇтьс€ двома основними шл€хами – через навчальний процес ≥ у поза навчальний час.

ќсновну вагу у виховн≥й робот≥ з≥ студентами п≥д час навчального процесу мають дисципл≥ни гуман≥тарного та соц≥ально-економ≥чного циклу, €к≥ формують у студент≥в €кост≥ активного учасника пол≥тичного житт€, суб’Їкта державотворчого процесу. ÷е Ї найб≥льш визначена та регламентована частина виховного процесу, результат €коњ переважно залежить в≥д знанн€ та вм≥нн€ фах≥вц≥в-викладач≥в.

Ѕ≥льш складною Ї орган≥зац≥€ виховного процесу в позанавчальний час. ÷€ складн≥сть обумовлена об’Їктивними ≥ суб’Їктивними чинниками, що мають значний вплив на к≥нцевий результат. “ому це не Ї поодинок≥ заходи чи д≥њ, а ц≥леспр€мована робота, €ка виконуЇтьс€ через систему навчально-виховного процесу.

” „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ведетьс€ значна робота з вихованн€ у студентськоњ молод≥ морально-культурних €костей, нац≥ональноњ св≥домост≥, розвитку та пропаганди культури ≥ мистецтва, орган≥зац≥њ культурного дозв≥лл€, розвитку творчих обдарувань студент≥в.

ќсновними формами культурно-просв≥тницькоњ роботи Ї проведенн€ тематичних вечор≥в, р≥зноман≥тних огл€д≥в, конкурс≥в, театрал≥зованих св€т, вечор≥в-зустр≥чей з видатними людьми, урочистих академ≥й, фестивал≥в, концерт≥в, р≥зноман≥тних обр€дових заход≥в, вечор≥в в≥дпочинку, дискотек, шоу-програм, робота гуртк≥в та колектив≥в художньоњ самод≥€льност≥.

“радиц≥йними св€тами стали в ун≥верситет≥ проведенн€ урочистоњ јкадем≥њ посв€ти першокурсник≥в, конкурс званн€ кращого студента року, естрадний конкурс ≥мен≥ Ќазар≥€ яремчука, огл€ди-конкурси кол€дник≥в, художньоњ самод≥€льност≥, спортивно-розважальн≥ вечори та ≥н.

ўор≥чно в ун≥верситет≥ провод€тьс€ урочист≥ заходи, присв€чен≥ державним св€там: ƒню незалежност≥, ƒню  онституц≥њ ”крањни, ƒню украњнськоњ писемност≥ ≥ мови, ƒню молод≥, ƒню матер≥, Ўевченк≥вським дн€м, ”творенн€ «”Ќ– та ≥нш≥.

¬еликий вклад у виховний процес робл€ть колективи художньоњ самод≥€льност≥, €к≥ Ї на кожн≥й кафедр≥. јртисти-аматори регул€рно виступають перед студентами, прац≥вниками та гост€ми ун≥верситету.  р≥м того, беруть участь у багатьох творчих конкурсах, €к≥ провод€тьс€ у м≥ст≥, област≥ або в ”крањн≥.

¬елику роль у зд≥йсненн≥ виховного процесу в ун≥верситет≥ в≥д≥граЇ колектив кафедри ф≥зкультури, активну участь у робот≥ €коњ беруть студенти факультету ≤стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин з≥ спец≥альност≥ “≤стор≥€”. ўороку в ун≥верситет≥ провод€тьс€ спортивн≥ ол≥мп≥ади студент≥в, урочист≥ в≥дкритт€ та закритт€ €ких Ї справжн≥м св€том дл€ активноњ студентськоњ молод≥ ун≥верситету.

“акож д≥Ї —тудентський спортивний клуб, членами €кого Ї переважна б≥льш≥сть студент≥в. –ада клубу керуЇ роботою спортивних секц≥й, орган≥зуЇ ≥ контролюЇ п≥дготовку студент≥в до змагань, пропагуЇ серед молод≥ ф≥лософ≥ю здорового способу житт€.

¬ир≥шенн€ складних завдань навчально-виховного процесу не можливе без залученн€ широких мас студент≥в. –озроблена у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича концепц≥€ виховноњ роботи охоплюЇ р≥зн≥ сторони навчально-виховного процесу ≥ передбачаЇ розвиток студентського самовр€дуванн€, спри€нн€ самоорган≥зац≥њ студент≥в та п≥дтримку студентських ≥н≥ц≥атив, широке залученн€ студент≥в до культмасових та спортивно-масових заход≥в, п≥дтримку колектив≥в художньоњ самод≥€льност≥ та спортивних команд ун≥верситету, стимулюванн€ розвитку м≥жнародних студентських зв’€зк≥в та визначенн€ засад сп≥впрац≥ з ≥ншими молод≥жними орган≥зац≥€ми, проф≥лактику правопорушень у студентському середовищ≥.

Ќа даний час у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ сформувалос€ досить впливове серед студент≥в самовр€дуванн€. …ого основу складають первинн≥ орган≥зац≥њ самовр€дуванн€ кафедр та факультет≥в. ѕредставники студентського вр€дуванн€ вход€ть до ¬ченоњ –ади „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. «г≥дно з положенн€м “ѕро студентське самовр€дуванн€ у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича” д≥€льн≥сть орган≥в студентського самовр€дуванн€ спр€мована на удосконаленн€ навчально-виховного процесу, метою €кого Ї €к≥сне навчанн€, вихованн€ духовност≥ ≥ культури студент≥в, зростанн€ у студентськоњ молод≥ соц≥альноњ активност≥ та в≥дпов≥дальност≥ за доручену справу. ќргани студентського самовр€дуванн€ виражають ≥нтереси вс≥х студент≥в та асп≥рант≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬ищим кер≥вним органом студентського самовр€дуванн€ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ Ї загальн≥ збори (конференц≥€) студент≥в. ¬иконавчим органом студентського самовр€дуванн€ Ї —тудентський ѕарламент, д≥€льн≥сть €кого регламентуЇтьс€ в≥дпов≥дним положенн€м.

¬одночас, з орган≥зац≥Їю орган≥в студентського самовр€дуванн€, у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, €к ≥ у вс≥х навчальних закладах, збереглис€ студентськ≥ профсп≥лков≥ орган≥зац≥њ, €к≥ також об’Їднують ус≥х студент≥в, а њх кер≥вним органом Ї профком студент≥в ≥ асп≥рант≥в. ” так≥й ситуац≥њ у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича створений Їдиний орган студентського кер≥вництва, що об’Їднав —тудентський ѕарламент та профком студент≥в ≥ асп≥рант≥в. ÷им об’Їднано в одному кер≥вництв≥ ≥деолог≥чн≥ засади та матер≥альна п≥дтримка студент≥в, адже вс≥ матер≥альн≥ ресурси (матер≥альна допомога, пут≥вки тощо) реал≥зуютьс€ через профсп≥лкову орган≥зац≥ю. “ака структура показала свою д≥Їздатн≥сть. ≤ лише —тудентський ѕарламент та профсп≥лковий ком≥тет уповноважен≥ представл€ти студентську громаду „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, в≥дпов≥дно до положенн€ про студентське самовр€дуванн€ та законодавства про профсп≥лки.

—тудентське самовр€дуванн€ на сьогодн≥ стало тим органом, €кий вз€в на себе в≥дпов≥дальн≥сть за ус≥ внутр≥шньо та зовн≥шньо ун≥верситетськ≥ аспекти студентського житт€. —пектр його ≥нтерес≥в охоплюЇ навчальну, наукову та виховну роботу серед студент≥в, робота в гуртожитках, а також сп≥впрацю з м≥ськими, рег≥ональними ≥ м≥жнародними студентськими ≥ молод≥жними орган≥зац≥€ми. ¬казан≥ обставини дозвол€ють говорити про молод≥жну пол≥тику, €ка реал≥зуЇтьс€ через студентське самовр€дуванн€. «асади ц≥Їњ пол≥тики базуютьс€ на поЇднанн≥ традиц≥й „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича та реал≥й сьогоденн€.

” цьому аспект≥ сл≥д в≥дзначити роботу студентського самовр€дуванн€ у проведен≥ ц≥лоњ низки мистецьких, культурних та спортивних заход≥в, €к≥ провод€тьс€ щор≥чно в ун≥верситет≥.

«начна увага прид≥л€Їтьс€ розвитку студентського самовр€дуванн€ у гуртожитках. “ут д≥ють студентськ≥ ради, €к≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за орган≥зац≥ю ≥ проведенн€ р≥зноман≥тних заход≥в виховного характеру та забезпеченн€ належних умов проживанн€ ≥ п≥дготовки до зан€ть студент≥в.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterцШwУZ@jtИТchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.